تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

قیمت اطاق تک | هتل شروود بریز لارا

مدت اقامت:قیمت اطاق تک
تاریخ اعتبار:از 27 اسفند تا 9 فروردین
اطلاعات هتل
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده قیمت اطاق تک | هتل شروود بریز لارا
روزهای رفت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت قیمت اطاق تک
تاریخ اعتبار از 27 اسفند تا 9 فروردین
هزینه متوسط
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
شروع قیمت ها از 78 دلار
کشور مقصد ترکیه
برنامه سفر
قیمت اطاق تک

هتل شروود بریز در منطقه لارا