تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

قیمت اطاق تک | هتل شروود بریز لارا

مدت اقامت:قیمت اطاق تک
تاریخ اعتبار:از 27 اسفند تا 9 فروردین
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

78 تومان

117 تومان

39 تومان

Land View

88 تومان

127 تومان

49 تومان

Sea View
Sherwood Breezes Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
78 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
117 تومان
6 تا 12 سال با تخت
39 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
88 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
127 تومان
6 تا 12 سال با تخت
49 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده قیمت اطاق تک | هتل شروود بریز لارا
روزهای رفت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت قیمت اطاق تک
تاریخ اعتبار از 27 اسفند تا 9 فروردین
هزینه متوسط
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
شروع قیمت ها از 78 دلار
کشور مقصد ترکیه
برنامه سفر
قیمت اطاق تک

هتل شروود بریز در منطقه لارا