بازنگری مقررات دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری

بازنگری مقررات دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری از برخی اصلاحات صورت گرفته در دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان خبر داد.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، محمد جواد تقوایی با بیان اینکه مسئولیت و نظارت بر آموزش و ارزیابی صلاحیت متخصصین صنعت بر عهده دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی است و این دفتر کانون اصلی مراجعه و ارائه خدمات به فعالین و شاغلین صنعت هوانوردی به شمار می رود، لزوم اهتمام به این بخش را دوچندان کرده است .

وی گفت: مقررات بازنگری شده شامل مقررات Air Crew ناظر به فرآیند صدور گواهینامه های پروازی، آموزش های عملیاتی و ارزیابی های پزشکی و مقررات Part 66 مبنی بر فرآیند احراز صلاحیت تعمیر و نگهداری و صدور گواهینامه های مرتبط است .

معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری همچنین محور دیگر در دست بازنگری را اصلاح ساختار منابع نیروی انسانی متناسب با مسئولیت های این بخش دانست و این حرکت در جهت تسهیل خدمات دهی و ارتقا ایمنی عنوان کرد.

تقوایی در پایان ضمن اعلام استقرار مجموعه دفتر گواهینامه ها، امتحانات و امور پزشکی در ساختمان جدید از معاونت توسعه مدیریت و منابع به لحاظ تسریع در آماده سازی ساختمان مذکور تقدیر کرد .