برقراری پرواز مستقیم و فصلی به مراکش برای اولین بار

برقراری پرواز مستقیم و فصلی به مراکش برای اولین بار
ایرباس 600-340 ماهان ایر به ریجستر EP-MMA در فرودگاه کازابلانکا / مراکش
اول فروردین ۹۶ ،برای اولین بار پرواز مستقیم و فصلی تهران-مراکش در کشور مراکش با یک فروند ایرباس ۶۰۰-۳۴۰ ماهان‌ انجام گردید
کرو محترم اولین پرواز ماهان ایر به مقصد شهر مراکش :
کاپیتان :آقایان جلیلی و هدایتی نیک

خلبان دوم :آقایان بهادری و دانشپور

لاچین سیر مجری مستقیم تور مراکش با پرواز ماهان