برگزاری کارگاه مقررات هوشمند یاتا، در سازمان هواپیمایی

برگزاری کارگاه مقررات هوشمند یاتا، در سازمان هواپیمایی
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در جلسه ای با حضور نماینده یاتا، نمایندگان شرکت فروگاه‌ها و ناوبری هوایی، مدیران و کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد از برگزاری کارگاه مقررات هوشمند یاتا، در سازمان خبرداد.

مرتضی دهقان اظهارداشت: یاتا با در نظر داشتن سیاست‌های ایکائو در اجرای شعار "هیچ کشوری عقب نماند" از کشورهای عضو خواسته تا قوانین، مقررات و سیاستگذاری‌های خود را مترادف با قواعد و شیوه‌های مقررات هوشمندانه‌تر بگونه‌ای طراحی و لحاظ کنند تا در اجرای برنامه توسعه پایدار موانعی سر راه این فعالیت نباشد.

وی افزود: مقررات هوشمندانه‌تر فرآیندی را فراهم می‌کند تا با حداقل رساندن موضوعات دست و پاگیر موارد قابل اندازه‌گیری را در سیاستگذاری‌ها به صورت روشن بیان کند.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: برهمین اساس بسیاری از کشورها با الگو گرفتن از مقررات هوشمندانه و رفع موانع با تشخیص دادن قوانین جاری و رعایت خط قرمزها مقررات بهتری را پیاده و پنجره جدیدی را به روی مصرف کنندگان و اقتصاد کشورشان باز کرده‌اند.

دهقان افزود: یاتا ضمن حمایت از اهداف توسعه پایدار، روشی را فراهم کرده که در برگیرنده بهترین اقدامات ترکیبی در این زمینه است و سعی دارد با کشورها همکاری کند و با ارائه و مدیریت این روش موانع را در امور بازرگانی و عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی کاهش دهد. وی افزود: روش مقررات هوشمندانه تر یاتا به گونه‌ای است که دولت‌ها را تشویق می‌کند تا با به حداقل رساندن موانع، مقررات را کاملا مشخص و قابل اندازه‌گیری تهیه و تدوین کند.

وی افزود: پایداری و ارتباط، هدف قرار دادن مخاطرات، متناسب و وضوح و قاطعیت مقررات از جمله سیاستگذاری در طراحی و تدوین مقررات هوشمندانه‌تر به شمار رفته است.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: پایداری و ارتباط مقررات باید به گونه‌ای پایدار و مرتبط با قوانین جاری باشند که با اجرای آن در فعالیت‌های داخلی و خارجی تداخل یا همپوشی را بوجود نیاورد، همچنین مقررات به گونه‌ای طراحی شود تا در مرحله عمل نیاز آن ملموس و متناسب با مسائل پیش آمده بود و در تجزیه و تحلیل‌های مالی بهترین راه حل را در بر داشته باشد.

دهقان با بیان اینکه مقررات باید اهدافی معین و تعریف شده داشته باشد بگونه‌ای که مستقیما مسائل شناسایی شده را هدف قرار بدهد افزود: مقررات باید به صورت منصفانه اجرا و نباید ایجاد موانع و یا تبعیض علیه گروهی خاص باشد و هر مخاطبی که به مقررات ارتباط پیدا کند باید به وضوح بداند که مقررات چه الزاماتی را ایجاد کرده و زمان کافی برای هماهنگی با آن الزامات جدید را تطابق بدهد.

جلسه مذکور با حضور رئیس دفتر منطقه‌ای یاتا، نمایندگان شرکت فروگاه‌ها و ناوبری هوایی، مدیران و کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شد.