تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 3 شب | آسمان

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:ویژه بهمن و اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Milan
درجه هتل
B.B
945000 1075000 845000 825000
Liza / Kaya
درجه هتل
B.B
995000 1095000 865000 825000
Nanda
درجه هتل
B.B
1045000 1195000 895000 825000
Elan / Alfa
درجه هتل
B.B
1075000 1285000 945000 825000
Grand Emin / Matiat /Golden Hill
درجه هتل
B.B
1095000 1295000 965000 825000
All Seasons
درجه هتل
B.B
1145000 1395000 995000 825000
Cartoon / Icon
درجه هتل
B.B
1165000 1395000 995000 825000
Grand Halic
درجه هتل
B.B
1195000 1495000 1025000 825000
Green Park Merter / Titanic Europe
درجه هتل
B.B
Sanat Pera
درجه هتل
B.B
1215000 1545000 1045000 825000
Konak
درجه هتل
B.B
1235000 1565000 1075000 825000
Crystal
درجه هتل
B.B
1265000 1625000 1085000 825000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
1295000 1695000 1095000 825000
Oztanik/ Avantgarde
درجه هتل
B.B
1335000 1735000 1145000 825000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
Dedeman / Surmeli
درجه هتل
B.B
1375000 1775000 1175000 825000
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل
B.B
1395000 1855000 1175000 825000
Hurry In merter
درجه هتل
O.R
Grand Cevahir
درجه هتل
O.R
1435000 1865000 1195000 825000
Mercure Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1465000 1925000 1215000 825000
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1565000 1965000 1265000 825000
Lares Park/Metropolitan / Le Meridien
درجه هتل
B.B
1495000 2045000 1235000 825000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
1525000 2095000 1265000 825000
Titanic City
درجه هتل
B.B
point Taksim
درجه هتل
B.B
1585000 2195000 1275000 825000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
1675000 2325000 1345000 825000
Titanic Port/Elite World/Ramada Plaza
درجه هتل
B.B
1695000 2395000 1375000 825000
Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
1745000 2485000 1385000 825000
Conrad/The Marmara/Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B
1845000 2685000 1425000 825000
Rixos Pera/Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
1895000 1775000 1445000 825000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
Intercontinental
درجه هتل
B.B
2095000 3095000 1525000 825000
Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
945000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1075000
6 تا 12 سال با تخت
845000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Liza / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1095000
6 تا 12 سال با تخت
865000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1195000
6 تا 12 سال با تخت
895000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Elan / Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1285000
6 تا 12 سال با تخت
945000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Grand Emin / Matiat /Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000
6 تا 12 سال با تخت
965000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1145000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000
6 تا 12 سال با تخت
995000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1165000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1395000
6 تا 12 سال با تخت
995000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000
6 تا 12 سال با تخت
1025000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Green Park Merter / Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1545000
6 تا 12 سال با تخت
1045000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1235000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1565000
6 تا 12 سال با تخت
1075000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1265000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1625000
6 تا 12 سال با تخت
1085000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000
6 تا 12 سال با تخت
1095000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Oztanik/ Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1335000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1735000
6 تا 12 سال با تخت
1145000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000
6 تا 12 سال با تخت
1175000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000
6 تا 12 سال با تخت
1175000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hurry In merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O.R

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O.R

هر نفر در اتاق 2 تخته
1435000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1465000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1925000
6 تا 12 سال با تخت
1215000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1565000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1965000
6 تا 12 سال با تخت
1265000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Lares Park/Metropolitan / Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000
6 تا 12 سال با تخت
1235000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000
6 تا 12 سال با تخت
1265000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1585000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000
6 تا 12 سال با تخت
1275000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2325000
6 تا 12 سال با تخت
1345000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic Port/Elite World/Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000
6 تا 12 سال با تخت
1375000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1745000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2485000
6 تا 12 سال با تخت
1385000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara/Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2685000
6 تا 12 سال با تخت
1425000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera/Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000
6 تا 12 سال با تخت
1445000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3095000
6 تا 12 سال با تخت
1525000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 3 شب | آسمان
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار ویژه بهمن و اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 945,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
در صورت درخواست صندلی کامفورت،پکیج فوق 100000تومان افزایش نرخ خواهد داشت.