تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

استانبول

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:نوروز 97
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1790000 تومان

2250000 تومان

1750000 تومان

1650000 تومان

1890000 تومان

2390000 تومان

1790000 تومان

1650000 تومان

درجه هتل
B.B

1990000 تومان

2450000 تومان

1840000 تومان

1650000 تومان

2090000 تومان

2690000 تومان

1890000 تومان

1650000 تومان

2590000 تومان

3090000 تومان

2090000 تومان

1650000 تومان

2750000 تومان

3490000 تومان

2190000 تومان

1650000 تومان

2850000 تومان

3690000 تومان

2290000 تومان

1650000 تومان

2890000 تومان

3890000 تومان

2390000 تومان

1650000 تومان

2990000 تومان

3950000 تومان

2450000 تومان

1650000 تومان

3050000 تومان

3850000 تومان

2490000 تومان

1650000 تومان

3090000 تومان

4090000 تومان

2590000 تومان

1650000 تومان

3150000 تومان

4190000 تومان

2590000 تومان

1650000 تومان

3190000 تومان

4450000 تومان

2590000 تومان

1650000 تومان

3250000 تومان

4990000 تومان

2690000 تومان

1650000 تومان

3750000 تومان

5250000 تومان

2790000 تومان

1650000 تومان

3990000 تومان

5890000 تومان

2890000 تومان

1650000 تومان

Liza / Top Kapi 3
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1750000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elysum Styles Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Eresin Taxim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lares Park Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti Mercure Bosphprus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad / Marriott Sisli Lemeridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1650000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده استانبول
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1790000تومان
norouz.png نوروز 97
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
پکیج 4 شب استانبول با پرواز ایران ایر نوروز 97

بچه بدون تخت 1650000 تومان بچه زیر 2 سال 200000 تومان