تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا ویژه 7 فروردین | پرواز آسمان

مدت اقامت:5 شب و 6 روز
تاریخ اعتبار:ویژه 7 فروردین
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2190000 تومان

2490000 تومان

1890000 تومان

1790000 تومان

2290000 تومان

26920000 تومان

1990000 تومان

1790000 تومان

2390000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

1790000 تومان

2590000 تومان

3090000 تومان

2090000 تومان

1790000 تومان

2650000 تومان

3190000 تومان

2190000 تومان

1790000 تومان

2750000 تومان

3290000 تومان

2290000 تومان

1790000 تومان

2790000 تومان

3690000 تومان

2390000 تومان

1790000 تومان

2890000 تومان

3790000 تومان

2450000 تومان

1790000 تومان

درجه هتل
U.ALL

2890000 تومان

3790000 تومان

2450000 تومان

1790000 تومان

2990000 تومان

3890000 تومان

2490000 تومان

1790000 تومان

3050000 تومان

3890000 تومان

2490000 تومان

1790000 تومان

3090000 تومان

3990000 تومان

2590000 تومان

1790000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3290000 تومان

4190000 تومان

2690000 تومان

1790000 تومان

3450000 تومان

4390000 تومان

2690000 تومان

1790000 تومان

3550000 تومان

4590000 تومان

2790000 تومان

1790000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3790000 تومان

4990000 تومان

2890000 تومان

1790000 تومان

3890000 تومان

5200000 تومان

2990000 تومان

1790000 تومان

4190000 تومان

5690000 تومان

3090000 تومان

1790000 تومان

4290000 تومان

5990000 تومان

3190000 تومان

1790000 تومان

4790000 تومان

6490000 تومان

3290000 تومان

1790000 تومان

Lara Hadrianus / Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diamond Beach / Side Prenses
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
26920000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Adonis / Aka Alinda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara Family / Diamond Premium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Akka Antedon / Limak Limra
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Avantgarde / Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Port Nature / Riu Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Spice
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Venezia Palace / Kervansaray Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi / Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
IC Green Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Liberty
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Lara/Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Miracle/Royal Holiday
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3550000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Susesi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1790000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا ویژه 7 فروردین | پرواز آسمان
نوع تور ساحل شهر و خرید
روزهای رفت دوشنبه
روزهای برگشت یکشنبه
مدت اقامت 5 شب و 6 روز
تاریخ اعتبار ویژه 7 فروردین
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه ترانسفر فرودگاهی نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای تور
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2،190،000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با هواپیمای ایرباس آسمان ، 5 شب اقامت در هتل با خدمات ALL ، UAL ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی ، بلیط ترک داخلی به آنتالیا

توضیحات تور
  • 1- نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد
  • 2- پرداخت 50% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد
  • 3- هتل ها بصورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .
  • 4- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد .