تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا 6 شب | فرودگاه دنیزلی | ویژه 6 مهر

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 6 مهر
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Asel
درجه هتل
ALL
1295000 1595000 1095000 1090000
Asel Resort
درجه هتل
ALL
1395000 1795000 1195000 1090000
Club Herakles / Himeros
درجه هتل
ALL
1495000 1845000 1295000 1090000
Belkon
درجه هتل
ALL
1645000 1895000 1295000 1090000
Ramada Side
درجه هتل
U.ALL
1845000 2295000 1345000 1090000
Hedef Resort
درجه هتل
ALL
1895000 2295000 1395000 1090000
Sultan Of Side
درجه هتل
U.ALL
1895000 2295000 1395000 1090000
Daima Biz
درجه هتل
U.ALL
1995000 2495000 1495000 1090000
Sultan Of Dreams
درجه هتل
U.ALL
2195000 2795000 1595000 1090000
Lara Family club
درجه هتل
U.ALL
2395000 2995000 1745000 1090000
Sherwood Greenwood
درجه هتل
U.ALL
2395000 2995000 1745000 1090000
Orange County
درجه هتل
U.ALL
2395000 3795000 1745000 1090000
Ramada Resort
درجه هتل
U.ALL
2495000 3145000 1795000 1090000
Kervansaray
درجه هتل
U.ALL
2495000 3145000 1795000 1090000 lara
Portobello
درجه هتل
U.ALL
2595000 3495000 1895000 1090000
Crystal Water World
درجه هتل
U.ALL
2795000 3695000 1895000 1090000
Sherwood Dreams
درجه هتل
U.ALL
2795000 3695000 1895000 1090000
Wow Topkapi
درجه هتل
U.ALL
2795000 3695000 1895000 1090000
Belek Beach
درجه هتل
U.ALL
2895000 3695000 1945000 1090000
Long Beach
درجه هتل
U.ALL
2895000 3695000 1945000 1090000
Venezia
درجه هتل
U.ALL
2965000 3795000 1995000 1090000
Wow Kremlin
درجه هتل
U.ALL
2965000 3795000 1995000 1090000
Baia Lara
درجه هتل
U.ALL
3145000 4095000 2095000 1090000
Aska Lara
درجه هتل
U.ALL
3195000 4195000 2095000 1090000
Sherwood Breezes
درجه هتل
U.ALL
3395000 4445000 2195000 1090000
Miracle
درجه هتل
U.ALL
3395000 4445000 2195000 1090000
Delphin Be Grand
درجه هتل
U.ALL
3545000 4695000 2245000 1090000
Delphin Diva
درجه هتل
U.ALL
3745000 4995000 2295000 1090000
Ela Quality
درجه هتل
U.ALL
3845000 5095000 2345000 1090000
Delphin Palace
درجه هتل
U.ALL
3895000 5195000 2345000 1090000
Rixos Sungate
درجه هتل
U.ALL
4295000 7095000 2395000 1090000
Barut
درجه هتل
U.ALL
4395000 5895000 2395000 1090000
Delphin Imperial
درجه هتل
U.ALL
4495000 6095000 2495000 1090000
Rixos premium
درجه هتل
U.ALL
5795000 7895000 2995000 1090000
Asel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000
6 تا 12 سال با تخت
1095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Asel Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Club Herakles / Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1895000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000
6 تا 12 سال با تخت
1345000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Hedef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000
6 تا 12 سال با تخت
1395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2295000
6 تا 12 سال با تخت
1395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000
6 تا 12 سال با تخت
1495000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000
6 تا 12 سال با تخت
1595000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Lara Family club
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2995000
6 تا 12 سال با تخت
1745000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Greenwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2995000
6 تا 12 سال با تخت
1745000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000
6 تا 12 سال با تخت
1745000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3145000
6 تا 12 سال با تخت
1795000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3145000
6 تا 12 سال با تخت
1795000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
lara
Portobello
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Wow Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Belek Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
1945000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Long Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
1945000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2965000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000
6 تا 12 سال با تخت
1995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
2965000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000
6 تا 12 سال با تخت
1995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3145000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4195000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4445000
6 تا 12 سال با تخت
2195000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4445000
6 تا 12 سال با تخت
2195000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3545000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000
6 تا 12 سال با تخت
2245000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3745000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000
6 تا 12 سال با تخت
2295000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5095000
6 تا 12 سال با تخت
2345000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
3895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5195000
6 تا 12 سال با تخت
2345000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7095000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5895000
6 تا 12 سال با تخت
2395000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
4495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
6095000
6 تا 12 سال با تخت
2495000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
Rixos premium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

U.ALL

هر نفر در اتاق 2 تخته
5795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
7895000
6 تا 12 سال با تخت
2995000
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا 6 شب | فرودگاه دنیزلی | ویژه 6 مهر
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 6 مهر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان
هزینه متوسط
خدمات بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی صبحانه نهار شام
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,295,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت تهران _دنیزلی_ تهران با هواپیمایی آسمان ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL،UALL، بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر دو سال 150/000 تومان می باشد .
  • 3- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 4– پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .