تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا ویژه 8 مهر ماه

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:تور آنتالیا ویژه 8 مهر ماه
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1490000 تومان

1850000 تومان

1340000 تومان

1190000 تومان

1840000 تومان

2140000 تومان

1440000 تومان

1190000 تومان

1890000 تومان

2290000 تومان

1540000 تومان

1190000 تومان

1990000 تومان

2490000 تومان

1540000 تومان

1190000 تومان

2090000 تومان

2640000 تومان

1640000 تومان

1190000 تومان

2290000 تومان

3040000 تومان

1740000 تومان

1190000 تومان

2390000 تومان

3190000 تومان

1840000 تومان

1190000 تومان

2440000 تومان

3240000 تومان

1840000 تومان

1190000 تومان

2640000 تومان

3930000 تومان

1940000 تومان

1190000 تومان

2740000 تومان

4030000 تومان

1940000 تومان

1190000 تومان

2840000 تومان

4140000 تومان

2040000 تومان

1190000 تومان

2940000 تومان

3940000 تومان

2040000 تومان

1190000 تومان

3140000 تومان

4240000 تومان

2140000 تومان

1190000 تومان

3190000 تومان

4440000 تومان

2140000 تومان

1190000 تومان

3240000 تومان

4340000 تومان

2240000 تومان

1190000 تومان

3290000 تومان

4540000 تومان

2240000 تومان

1190000 تومان

3390000 تومان

4740000 تومان

2240000 تومان

1190000 تومان

3490000 تومان

4940000 تومان

2340000 تومان

1190000 تومان

3740000 تومان

4940000 تومان

2340000 تومان

1190000 تومان

3940000 تومان

5140000 تومان

2540000 تومان

1190000 تومان

Belkon/Galaxy Beach/Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Tower/Grand miramor
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1440000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hedef Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1540000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Queens Park Goynuk/Arancia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1540000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Daima Biz/Catamaran
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2640000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1640000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Club Sera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3040000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1740000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara Family/Ramada Plaza/Grand Park Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2440000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Orange county
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2640000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Venizia Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2740000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4030000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Beldibi/Spice
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2040000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Concorde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3940000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2040000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Topkapi/Kremlin/Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3140000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sherwood Breezes/Limak Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4440000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3240000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4340000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate/Titanic Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4540000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Barut Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4740000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2240000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Deluxe Belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4940000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3740000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4940000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Premium/Royal Wings/Royal Holiday
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2540000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1190000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا ویژه 8 مهر ماه
نوع تور ساحل شهر و خرید
روزهای رفت پنجشنبه
روزهای برگشت پنجشنبه
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار تور آنتالیا ویژه 8 مهر ماه
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1490000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد آنتالیا
برنامه سفر
آنتالیا از کوههای توروس- Toros با پوشش گیاهی از درختان کاج بسمت پایین جایی که دریای زلال و جوشان قرار گرفته امتداد می یابد و به خط ساحلی نا منظم خلیج دور دست منتهی میگردد.

این منطقه آفتابی در طول 300 روز سال جهت فعالیت های از قبیل حمام آفتاب ، شنا ، موج سواری ، اسکی روی آب و قایق رانی و کوهنوردی مورد استفاده قرار می گیرد.

چنانچه در ماههای مارس و آوریل به آنتالیا سفر کنید می توانید صبح هنگام به اسکی کردن و عصرها در آبهای گرم مدیترانه به شنا کردن بپردازید. علاوه بر مناطق تاریخی مهم که در این منطقه قرار دارند ، می توان از جنگل های کاج و باغات زیتون ، مرکبات و نخلها و در نهایت از مزارع موز و اوکادو نیز نام برد.

سواحل دریای مدیترانه در ترکیه بعنوان یک مرکز تفریحی و توریستی تلقی می شود. در این سواحل گردشگران میتوانند با استفاده از امکانات رفاهی در همه مکانهای توریستی و تأسیسات آن و همینطور سایر موارد هم تراز در کنار میزبانی مردم خونگرم و مهمان نواز آن تعطیلات خوب و خوشی را سپری نمایند.

این شهر که بعنوان مرکز گردشگری و تفریحی درترکیه محسوب می گردد دارای جاذبه های فراوان و مناظر حیرت انگیزی می باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاهها خود نمائی می کند. در این شهر و در بخش قدیمی و تماشائی آن منطقه کاله ایجی قرار دارد. بافت خاص منطقه که شامل خیابانهای کم عرض و پیچ در پیچ بوده به همراه خانه های قدیمی که توسط دیوارهای قدیمی محصور شده ، بسیار جلب توجه می کند.

شهر آنتالیا در همان ابتدا یعنی از سال 159 قبل از میلاد که توسط آتالوس بنا نهاده شد محل سکونت و زندگی مردم بوده است. آتالوس بود که نام این شهر را آنتالیا نامید. این شهر قبل از اینکه بدست عثمانی ها بیفتد تحت تصرف رومی ها ،بیزانسیها و سلجوقیان بوده است.

بليط رفت و برگشت با ایرباس 320 هواپیمایی آسمان به مقصد اسپارتا ، 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL و UAL ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر 2 سال 100000 تومان می باشد .