تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور اقساطی اروپا | تور ترکیبی اسپانیا و فرانسه | نوروز 97

مدت اقامت:9 روز تا 14 روز
تاریخ اعتبار:نوروز 97
AlitaliaQatar AirwaysTurkish AirlinesIran AirEmirates Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
اسپانیا
درجه هتل
B.B
2000 2691 2000 1553 4 شب بارسلون + 4 شب مادرید 9 روزه
دور اسپانیا
درجه هتل
B.B
3220 3910 3220 2645 4 شب بارسلون + 4 شب مادرید + 4 شب مالاگا 13 روزه
اسپانیا ، فرانسه ، ایتالیا
درجه هتل
B.B
3163 3853 3163 2530 4 شب بارسلون + 4 شب پاریس + 4 شب رم 13 روزه
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل
B.B
3669 4474 3669 2990 4 شب بارسلون + 4 شب رم + 3 شب میلان + 2 شب ونیز 14 روزه
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل
B.B
3795 4543 3795 3105 4 شب بارسلون + 4 شب مالاگا + 2 شب ونیز + 3 شب میلان 14 روزه
اسپانیا ، پرتغال
درجه هتل
B.B
2070 2760 2070 1553 4 شب بارسلون + 4 شب لیسبون 9 روزه
اسپانیا ، آلمان ، هلند
درجه هتل
B.B
3105 3853 3105 2530 4 شب بارسلون + 4 شب هامبورگ + 4 شب آمستردام 13 روزه
اتریش ، اسلوونی ، چک
درجه هتل
B.B
2415 3105 2415 1955 4 شب وین + 4 شب لیوبلیانا + 4 شب پراگ 13 روزه
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل
B.B
3899 4819 3899 3324 2 شب مادرید + 2 شب مالاگا + 3 شب جزایر قناری + 2 شب ونیز + 2 شب جنوا + 2 شب رم 14 روزه
اسپانیا ، چک ، اسلوونی
درجه هتل
B.B
2519 3325 2519 1944 4 شب مادرید + 4 شب پراگ + 4 شب لیوبلیانا 13 روزه
اسپانیا ، سوییس
درجه هتل
B.B
3439 4129 3439 2864 3 شب مادرید + 3 شب بارسلون + 3 شب زوریخ + 3 شب ژنو 13 روزه
اسپانیا ، پرتغال ، هلند
درجه هتل
B.B
2864 3554 2864 2289 4 شب بارسلون + 4 شب لیسبون + 4 شب آمستردام 13 روزه
اسپانیا ، آلمان ، اتریش
درجه هتل
B.B
3163 3853 3163 2588 4 شب بارسلون + 3 شب مادرید + 3 شب مونیخ 3 شب وین 14 روزه
اسپانیا ، هلند ، اتریش
درجه هتل
B.B
2519 3324 2519 1944 3 شب مادرید + 3 شب آمستردام + 3 شب وین 10 روزه
اسپانیا،اتریش، اسلوونی
درجه هتل
B.B
2404 3048 2404 1783 3 شب مادرید + 3 شب وین + 3 شب لیوبلیانا 10 روزه
ایتالیا
درجه هتل
B.B
2737 3427 2737 2128 4 شب رم + 3 شب میلان + 3 شب ونیز 11 روزه
ایتالیا ، فرانسه
درجه هتل
B.B
2852 3542 2852 2243 4 رم + 3 شب جنوا + 4 شب پاریس 12 روزه
ایتالیا، اتریش ، اسلوونی
درجه هتل
B.B
2519 3209 2519 1898 4 شب رم + 4 شب وین + 4 شب لیوبلیانا 13 روزه
ایتالیا،اتریش،آلمان، هلند
درجه هتل
B.B
3278 3968 3278 2645 4 شب میلان + 3 شب وین + 3 شب هامبولگ + 3 شب آمستردام 14 روزه
اتریش ، سوییس، اسلوونی
درجه هتل
B.B
2703 3439 2703 2128 4 شب وین + 4 شب زوریخ + 4 شب لیوبلیانا 13روزه
اتریش ، بلژیک ، هلند
درجه هتل
B.B
2979 3669 2979 2358 4 شب وین + 4 شب بروکسل + 4 شب آمستردام 13روزه
اتریش ، چک ، اسلوونی
درجه هتل
B.B
2358 3048 2358 1829 4 شب وین + 3 شب پراگ + 3 شب لیوبلیانا 11روزه
فرانسه ، ایتالیا
درجه هتل
B.B
1898 2634 1898 1380 4 شب پاریس + 4 شب رم 9 روزه
فرانسه ، هلند
درجه هتل
B.B
2059 2864 2059 1495 4 شب پاریس + 4 شب آمستردام 9 روزه
فرانسه ، سوییس
درجه هتل
B.B
2174 3209 2174 1783 4 شب پاریس + 4 شب زوریخ 9 روزه
فرانسه،بلژیک،هلند، آلمان
درجه هتل
B.B
3669 5164 3669 2737 4 شب پاریس + 3 شب بروکسل + 3 شب آمستردام 3 شب هامبورگ 14 روزه
فرانسه
درجه هتل
B.B
1840 2864 1840 1495 7 شب پاریس 8 روزه
اسپانیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2691
6 تا 12 سال با تخت
2000
2 تا 6 سال بدون تخت
1553
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب مادرید
توضیحات
9 روزه
دور اسپانیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3220
هر نفر در اتاق 1 تخته
3910
6 تا 12 سال با تخت
3220
2 تا 6 سال بدون تخت
2645
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب مادرید + 4 شب مالاگا
توضیحات
13 روزه
اسپانیا ، فرانسه ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3163
هر نفر در اتاق 1 تخته
3853
6 تا 12 سال با تخت
3163
2 تا 6 سال بدون تخت
2530
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب پاریس + 4 شب رم
توضیحات
13 روزه
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3669
هر نفر در اتاق 1 تخته
4474
6 تا 12 سال با تخت
3669
2 تا 6 سال بدون تخت
2990
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب رم + 3 شب میلان + 2 شب ونیز
توضیحات
14 روزه
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795
هر نفر در اتاق 1 تخته
4543
6 تا 12 سال با تخت
3795
2 تا 6 سال بدون تخت
3105
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب مالاگا + 2 شب ونیز + 3 شب میلان
توضیحات
14 روزه
اسپانیا ، پرتغال
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2070
هر نفر در اتاق 1 تخته
2760
6 تا 12 سال با تخت
2070
2 تا 6 سال بدون تخت
1553
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب لیسبون
توضیحات
9 روزه
اسپانیا ، آلمان ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3105
هر نفر در اتاق 1 تخته
3853
6 تا 12 سال با تخت
3105
2 تا 6 سال بدون تخت
2530
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب هامبورگ + 4 شب آمستردام
توضیحات
13 روزه
اتریش ، اسلوونی ، چک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2415
هر نفر در اتاق 1 تخته
3105
6 تا 12 سال با تخت
2415
2 تا 6 سال بدون تخت
1955
موقعیت
4 شب وین + 4 شب لیوبلیانا + 4 شب پراگ
توضیحات
13 روزه
اسپانیا ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3899
هر نفر در اتاق 1 تخته
4819
6 تا 12 سال با تخت
3899
2 تا 6 سال بدون تخت
3324
موقعیت
2 شب مادرید + 2 شب مالاگا + 3 شب جزایر قناری + 2 شب ونیز + 2 شب جنوا + 2 شب رم
توضیحات
14 روزه
اسپانیا ، چک ، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2519
هر نفر در اتاق 1 تخته
3325
6 تا 12 سال با تخت
2519
2 تا 6 سال بدون تخت
1944
موقعیت
4 شب مادرید + 4 شب پراگ + 4 شب لیوبلیانا
توضیحات
13 روزه
اسپانیا ، سوییس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3439
هر نفر در اتاق 1 تخته
4129
6 تا 12 سال با تخت
3439
2 تا 6 سال بدون تخت
2864
موقعیت
3 شب مادرید + 3 شب بارسلون + 3 شب زوریخ + 3 شب ژنو
توضیحات
13 روزه
اسپانیا ، پرتغال ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2864
هر نفر در اتاق 1 تخته
3554
6 تا 12 سال با تخت
2864
2 تا 6 سال بدون تخت
2289
موقعیت
4 شب بارسلون + 4 شب لیسبون + 4 شب آمستردام
توضیحات
13 روزه
اسپانیا ، آلمان ، اتریش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3163
هر نفر در اتاق 1 تخته
3853
6 تا 12 سال با تخت
3163
2 تا 6 سال بدون تخت
2588
موقعیت
4 شب بارسلون + 3 شب مادرید + 3 شب مونیخ 3 شب وین
توضیحات
14 روزه
اسپانیا ، هلند ، اتریش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2519
هر نفر در اتاق 1 تخته
3324
6 تا 12 سال با تخت
2519
2 تا 6 سال بدون تخت
1944
موقعیت
3 شب مادرید + 3 شب آمستردام + 3 شب وین
توضیحات
10 روزه
اسپانیا،اتریش، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2404
هر نفر در اتاق 1 تخته
3048
6 تا 12 سال با تخت
2404
2 تا 6 سال بدون تخت
1783
موقعیت
3 شب مادرید + 3 شب وین + 3 شب لیوبلیانا
توضیحات
10 روزه
ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2737
هر نفر در اتاق 1 تخته
3427
6 تا 12 سال با تخت
2737
2 تا 6 سال بدون تخت
2128
موقعیت
4 شب رم + 3 شب میلان + 3 شب ونیز
توضیحات
11 روزه
ایتالیا ، فرانسه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2852
هر نفر در اتاق 1 تخته
3542
6 تا 12 سال با تخت
2852
2 تا 6 سال بدون تخت
2243
موقعیت
4 رم + 3 شب جنوا + 4 شب پاریس
توضیحات
12 روزه
ایتالیا، اتریش ، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2519
هر نفر در اتاق 1 تخته
3209
6 تا 12 سال با تخت
2519
2 تا 6 سال بدون تخت
1898
موقعیت
4 شب رم + 4 شب وین + 4 شب لیوبلیانا
توضیحات
13 روزه
ایتالیا،اتریش،آلمان، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3278
هر نفر در اتاق 1 تخته
3968
6 تا 12 سال با تخت
3278
2 تا 6 سال بدون تخت
2645
موقعیت
4 شب میلان + 3 شب وین + 3 شب هامبولگ + 3 شب آمستردام
توضیحات
14 روزه
اتریش ، سوییس، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2703
هر نفر در اتاق 1 تخته
3439
6 تا 12 سال با تخت
2703
2 تا 6 سال بدون تخت
2128
موقعیت
4 شب وین + 4 شب زوریخ + 4 شب لیوبلیانا
توضیحات
13روزه
اتریش ، بلژیک ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2979
هر نفر در اتاق 1 تخته
3669
6 تا 12 سال با تخت
2979
2 تا 6 سال بدون تخت
2358
موقعیت
4 شب وین + 4 شب بروکسل + 4 شب آمستردام
توضیحات
13روزه
اتریش ، چک ، اسلوونی
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2358
هر نفر در اتاق 1 تخته
3048
6 تا 12 سال با تخت
2358
2 تا 6 سال بدون تخت
1829
موقعیت
4 شب وین + 3 شب پراگ + 3 شب لیوبلیانا
توضیحات
11روزه
فرانسه ، ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1898
هر نفر در اتاق 1 تخته
2634
6 تا 12 سال با تخت
1898
2 تا 6 سال بدون تخت
1380
موقعیت
4 شب پاریس + 4 شب رم
توضیحات
9 روزه
فرانسه ، هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2059
هر نفر در اتاق 1 تخته
2864
6 تا 12 سال با تخت
2059
2 تا 6 سال بدون تخت
1495
موقعیت
4 شب پاریس + 4 شب آمستردام
توضیحات
9 روزه
فرانسه ، سوییس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2174
هر نفر در اتاق 1 تخته
3209
6 تا 12 سال با تخت
2174
2 تا 6 سال بدون تخت
1783
موقعیت
4 شب پاریس + 4 شب زوریخ
توضیحات
9 روزه
فرانسه،بلژیک،هلند، آلمان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3669
هر نفر در اتاق 1 تخته
5164
6 تا 12 سال با تخت
3669
2 تا 6 سال بدون تخت
2737
موقعیت
4 شب پاریس + 3 شب بروکسل + 3 شب آمستردام 3 شب هامبورگ
توضیحات
14 روزه
فرانسه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1840
هر نفر در اتاق 1 تخته
2864
6 تا 12 سال با تخت
1840
2 تا 6 سال بدون تخت
1495
موقعیت
7 شب پاریس
توضیحات
8 روزه
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور اقساطی اروپا | تور ترکیبی اسپانیا و فرانسه | نوروز 97
نوع تور هنر و فرهنگ
مدت اقامت 9 روز تا 14 روز
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2000 یورو
کشور مقصد اسپانیا ایتالیا اتریش فرانسه
برنامه سفر
تاریخ رفت 2 فروردین،برگشت 10 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 5 فروردین،برگشت 13 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 27 اسفند،برگشت 6 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 9 فروردین،برگشت 17 فروردین، 8 شب

تاریخ رفت 5 فروردین،برگشت 13 فروردین، 9 شب

تاریخ رفت 2 فروردین،برگشت 12 فروردین، 10 شب

تاریخ رفت 5 فروردین،برگشت 16 فروردین، 11 شب

تاریخ رفت 28 اسفند،برگشت 11 فروردین، 12 شب

تاریخ رفت 4 فروردین،برگشت 16 فروردین، 12 شب

تاریخ رفت 28 اسفند،برگشت 12 فروردین، 13 شب

توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر دو سال 10 درصد نرخ بزرگسال می باشد
  • نرخ پرواز به مبالغ فوق اضافه می شود