تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول| 5شب| ویژه 7 و 9 و 14 و 16 و 21 و 23 تیر

مدت اقامت:5 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 7 و 9 و 14 و 16 و 21 و 23 تیر بجز ایام خاص
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Grand Liza/Sabena
درجه هتل
B.B
1135000 1375000 1025000 995000
Matiat
درجه هتل
B.B
1215000 1485000 1055000 995000
Topkapi
درجه هتل
B.B
1255000 1595000 1085000 995000
Nanda
درجه هتل
B.B
1295000 1615000 1115000 995000
Birbey / Buyuk keban/ Alfa
درجه هتل
B.B
1335000 1715000 1125000 995000
Golden Hill / All Seasons
درجه هتل
B.B
1375000 1845000 1165000 995000
Grand Halic
درجه هتل
B.B
1485000 1915000 1215000 995000
Titanic Europe / Surmeli
درجه هتل
B.B
1595000 2095000 1245000 995000
Crystal
درجه هتل
B.B
1665000 2395000 1295000 995000
Konak
درجه هتل
B.B
1695000 2445000 1315000 995000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
Hurry In Merter
درجه هتل
B.B
1735000 2555000 1345000 995000
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل
B.B
1775000 2595000 1355000 995000
Grand Cevahir / Mercure Bosphorus / Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1795000 2595000 1355000 995000
Golden Age
درجه هتل
B.B
1825000 2695000 1365000 995000
Lares Park / Metropolitan Taksim
درجه هتل
B.B
1875000 2795000 1395000 995000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
1895000 2815000 1415000 995000
Double tree by hilton
درجه هتل
B.B
1915000 2835000 1425000 995000
Taksim Gonen / Titanic City
درجه هتل
B.B
1975000 2845000 1435000 995000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
1995000 2995000 1465000 995000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
2065000 3025000 1485000 995000
Titanic Port
درجه هتل
B.B
2085000 3045000 1545000 995000
Ramada Plaza / Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
2335000 3475000 1615000 995000
Elite World
درجه هتل
B.B
2495000 3695000 1715000 995000
Rixos Pera
درجه هتل
B.B
2625000 4095000 1785000 995000
Hyatt Regency
درجه هتل
B.B
2695000 4095000 1825000 995000
Conrad
درجه هتل
B.B
2985000 4895000 1895000 995000
Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
3135000 5095000 1975000 995000
The Marmara
درجه هتل
B.B
3195000 5155000 2095000 995000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
3255000 5395000 2095000 995000
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B
3425000 5945000 2195000 995000
Grand Liza/Sabena
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1135000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1375000
6 تا 12 سال با تخت
1025000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1215000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1485000
6 تا 12 سال با تخت
1055000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000
6 تا 12 سال با تخت
1085000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1615000
6 تا 12 سال با تخت
1115000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Birbey / Buyuk keban/ Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1335000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1715000
6 تا 12 سال با تخت
1125000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Golden Hill / All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1485000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1915000
6 تا 12 سال با تخت
1215000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2095000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1665000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2445000
6 تا 12 سال با تخت
1315000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1735000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2555000
6 تا 12 سال با تخت
1345000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1775000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir / Mercure Bosphorus / Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1825000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695000
6 تا 12 سال با تخت
1365000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Lares Park / Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1875000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000
6 تا 12 سال با تخت
1395000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2815000
6 تا 12 سال با تخت
1415000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Double tree by hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1915000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2835000
6 تا 12 سال با تخت
1425000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1975000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2845000
6 تا 12 سال با تخت
1435000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2995000
6 تا 12 سال با تخت
1465000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2065000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3025000
6 تا 12 سال با تخت
1485000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Titanic Port
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2085000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3045000
6 تا 12 سال با تخت
1545000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza / Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2335000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3475000
6 تا 12 سال با تخت
1615000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3695000
6 تا 12 سال با تخت
1715000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2625000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000
6 تا 12 سال با تخت
1785000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000
6 تا 12 سال با تخت
1825000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2985000
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000
6 تا 12 سال با تخت
1895000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3135000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5095000
6 تا 12 سال با تخت
1975000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5155000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3255000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5395000
6 تا 12 سال با تخت
2095000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
3425000
هر نفر در اتاق 1 تخته
5945000
6 تا 12 سال با تخت
2195000
2 تا 6 سال بدون تخت
995000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول| 5شب| ویژه 7 و 9 و 14 و 16 و 21 و 23 تیر
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 5 شب
تاریخ اعتبار ویژه 7 و 9 و 14 و 16 و 21 و 23 تیر بجز ایام خاص
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,135,000 تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر

توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .
  • 3-نرخ کودک زیر 2 سال 150،000 تومان می باشد.