تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 4 شب | آسمان

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:ویژه بهمن و اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Milan
درجه هتل
B.B
995000 1145000 875000 825000
Liza/Kaya
درجه هتل
B.B
1045000 1185000 895000 825000
Nanda
درجه هتل
B.B
1095000 1295000 925000 825000
Elan/Alfa
درجه هتل
B.B
1145000 1435000 985000 825000
Grand Emin/Matiat/Golden Hill
درجه هتل
B.B
1165000 1455000 995000 825000
All Seasons
درجه هتل
B.B
1225000 1565000 1035000 825000
Cartoon / Icon
درجه هتل
B.B
1255000 1575000 1045000 825000
Grand Halic
درجه هتل
B.B
1295000 1695000 1075000 825000
Titanic Europr/Green park Merter
درجه هتل
B.B
Sanat Pera
درجه هتل
B.B
1325000 1795000 1095000 825000
Konak
درجه هتل
B.B
1355000 1835000 1125000 825000
Crystal
درجه هتل
B.B
1385000 1875000 1145000 825000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
1435000 1965000 1165000 825000
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل
B.B
1465000 1995000 1195000 825000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
Dedeman/Surmeli
درجه هتل
B.B
1515000 2045000 1245000 825000
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل
B.B
1555000 2165000 1255000 825000
Hurry In Merter
درجه هتل
O.R
Grand Cevahir
درجه هتل
O.R
1595000 2175000 1265000 825000
Mercure Bosphorus/ Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1625000 2235000 1295000 825000
Laras Park/Metropolitan / Le Meridien
درجه هتل
B.B
1675000 2395000 1325000 825000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
1695000 2455000 1355000 825000
Titanic City
درجه هتل
B.B
Point Taksim
درجه هتل
B.B
1795000 2595000 1375000 825000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
1895000 2765000 1455000 825000
Titanic Port/Elite Worls/Ramada Plaza
درجه هتل
B.B
1925000 2855000 1495000 825000
Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
1995000 2975000 1515000 825000
Conrad/The Marmara/swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B
2125000 3245000 1565000 825000
Rixos Pera/Gand Hyatt
درجه هتل
B.B
2195000 3365000 1595000 825000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
Intercontinental
درجه هتل
B.B
2445000 3685000 1675000 825000
Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1145000
6 تا 12 سال با تخت
875000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Liza/Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1185000
6 تا 12 سال با تخت
895000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000
6 تا 12 سال با تخت
925000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Elan/Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1145000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1435000
6 تا 12 سال با تخت
985000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat/Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1165000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1455000
6 تا 12 سال با تخت
995000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1225000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1565000
6 تا 12 سال با تخت
1035000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Cartoon / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000
6 تا 12 سال با تخت
1045000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000
6 تا 12 سال با تخت
1075000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic Europr/Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1325000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000
6 تا 12 سال با تخت
1095000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1835000
6 تا 12 سال با تخت
1125000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1875000
6 تا 12 سال با تخت
1145000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1435000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1965000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1465000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Dedeman/Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1515000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Senator/Golden Park/Golden Age/Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1555000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2165000
6 تا 12 سال با تخت
1255000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O.R

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

O.R

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2175000
6 تا 12 سال با تخت
1265000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus/ Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1625000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2235000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Laras Park/Metropolitan / Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1675000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000
6 تا 12 سال با تخت
1325000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2455000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1375000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2765000
6 تا 12 سال با تخت
1455000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic Port/Elite Worls/Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1925000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000
6 تا 12 سال با تخت
1495000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2975000
6 تا 12 سال با تخت
1515000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Conrad/The Marmara/swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2125000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3245000
6 تا 12 سال با تخت
1565000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera/Gand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3365000
6 تا 12 سال با تخت
1595000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2445000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3685000
6 تا 12 سال با تخت
1675000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 4 شب | آسمان
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار ویژه بهمن و اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 995000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
در صورت درخواست صندلی کامفورت،پکیج فوق 100000تومان افزایش نرخ خواهد داشت.