تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور اقساطی ترکیه | استانبول | نوروز 97

مدت اقامت:8 روزه
تاریخ اعتبار:نوروز 97
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2175000 تومان

2525000 تومان

1945000 تومان

1725000 تومان

2295000 تومان

2865000 تومان

1995000 تومان

1725000 تومان

درجه هتل
B.B

2485000 تومان

3195000 تومان

2095000 تومان

1725000 تومان

2525000 تومان

3275000 تومان

2175000 تومان

1725000 تومان

2745000 تومان

3675000 تومان

2295000 تومان

1725000 تومان

2925000 تومان

4135000 تومان

2395000 تومان

1725000 تومان

2985000 تومان

4195000 تومان

2465000 تومان

1725000 تومان

3145000 تومان

4365000 تومان

2525000 تومان

1725000 تومان

3325000 تومان

4695000 تومان

2595000 تومان

1725000 تومان

3385000 تومان

4825000 تومان

2635000 تومان

1725000 تومان

355000 تومان

4165000 تومان

2745000 تومان

1725000 تومان

3615000 تومان

5165000 تومان

2815000 تومان

1725000 تومان

3735000 تومان

5285000 تومان

2865000 تومان

1725000 تومان

3995000 تومان

5395000 تومان

2925000 تومان

1725000 تومان

4365000 تومان

6665000 تومان

3195000 تومان

1725000 تومان

4475000 تومان

6775000 تومان

3275000 تومان

1725000 تومان

4935000 تومان

7695000 تومان

3445000 تومان

1725000 تومان

5285000 تومان

8495000 تومان

3545000 تومان

1725000 تومان

5345000 تومان

8615000 تومان

3615000 تومان

1725000 تومان

5495000 تومان

8965000 تومان

3295000 تومان

1725000 تومان

Grand Milan / Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2525000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Nanda / Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2865000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2485000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2525000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3275000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2175000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Icon / Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cystal / Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2925000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4135000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2985000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2465000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4365000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2525000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Oztanik / Avantgarde/Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3325000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mercure Istanbul City Bosphorus/Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3385000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4825000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2635000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen / Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
355000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4165000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton Istanbul Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5165000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2815000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Elysium Mgallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3735000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5285000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2865000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2925000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4365000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6665000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4475000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6775000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3275000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Conrad / Divan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3445000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Marmara / Intercontinental/ Hilton Istanbul Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3545000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissôtel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8615000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3615000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8965000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1725000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور اقساطی ترکیه | استانبول | نوروز 97
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 8 روزه
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2175000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی آسمان،7 شب اقامت در هتل،گشت شهری،ترانسفر فرودگاهی،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • 3-مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد.
  • 4-نرخ کودک زیر دوسال 150000 تومان می باشد