تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | 2 شب | ماهان

مدت اقامت:2 شب
تاریخ اعتبار:پاییز 96
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Milan / Liza
درجه هتل
B.B
895000 1095000 815000 790000
Sabena / TopKapi / Kaya
درجه هتل
B.B
945000 1195000 865000 790000
Nanda/Matiat/Grand Emin
درجه هتل
B.B
995000 1245000 925000 790000
Golden Hill / Alfa
درجه هتل
B.B
1075000 1295000 945000 790000
Birbey / All Seasons
درجه هتل
B.B
1095000 1325000 965000 790000
Grand Halic / Icon
درجه هتل
B.B
1155000 1355000 1045000 790000
Titanic Europe
درجه هتل
B.B
1255000 1465000 1095000 790000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
1285000 1525000 1165000 790000
Green park Merter
درجه هتل
B.B
1285000 1525000 1165000 790000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
1285000 1525000 1165000 790000
Dedeman / Surmeli
درجه هتل
B.B
1295000 1555000 1165000 790000
Crystal / Konak
درجه هتل
B.B
1315000 1595000 1175000 790000
Senator / Golden Park
درجه هتل
B.B
1345000 1655000 1195000 790000
Hurry In Merter
درجه هتل
B.B
1345000 1655000 1195000 790000
Grand Cevahir
درجه هتل
B.B
1345000 1655000 1195000 790000
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل
B.B
1355000 1675000 1215000 790000
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1375000 1715000 1225000 790000
Golden Age / Le Meridien
درجه هتل
B.B
1385000 1725000 1235000 790000
Metropolitan Taksim
درجه هتل
B.B
1385000 1725000 1235000 790000
Nippon
درجه هتل
B.B
1425000 1815000 1235000 790000
Lares Park
درجه هتل
B.B
1425000 1815000 1235000 790000
Taksim Gonen
درجه هتل
B.B
1445000 1855000 1245000 790000
Titanic City
درجه هتل
B.B
1445000 1855000 1245000 790000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
1455000 1865000 1245000 790000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
1455000 1855000 1245000 790000
Titanic Port
درجه هتل
B.B
1495000 1975000 1275000 790000
Point Taksim
درجه هتل
B.B
1525000 2015000 1285000 790000
Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
1645000 2245000 1335000 790000
Elite World
درجه هتل
B.B
1645000 2245000 1335000 790000
Ramada Plaza
درجه هتل
B.B
1695000 2385000 1345000 790000
Conrad
درجه هتل
B.B
1795000 2435000 1365000 790000
Rixos Pera
درجه هتل
B.B
1795000 2435000 1365000 790000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
1895000 2725000 1415000 790000
The Marmara
درجه هتل
B.B
1935000 2795000 1435000 790000
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B
1995000 2835000 1465000 790000
Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
2095000 2915000 1495000 790000
Milan / Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1095000
6 تا 12 سال با تخت
815000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Sabena / TopKapi / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
945000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1195000
6 تا 12 سال با تخت
865000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Nanda/Matiat/Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1245000
6 تا 12 سال با تخت
925000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Golden Hill / Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1075000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000
6 تا 12 سال با تخت
945000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Birbey / All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1325000
6 تا 12 سال با تخت
965000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic / Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1155000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1355000
6 تا 12 سال با تخت
1045000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1465000
6 تا 12 سال با تخت
1095000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1525000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Green park Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1525000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1525000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1295000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1555000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Crystal / Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1315000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000
6 تا 12 سال با تخت
1175000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Senator / Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1655000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1675000
6 تا 12 سال با تخت
1215000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1375000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1715000
6 تا 12 سال با تخت
1225000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Golden Age / Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1725000
6 تا 12 سال با تخت
1235000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Metropolitan Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1725000
6 تا 12 سال با تخت
1235000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Nippon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000
6 تا 12 سال با تخت
1235000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1815000
6 تا 12 سال با تخت
1235000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1445000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1855000
6 تا 12 سال با تخت
1245000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Titanic Port
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1975000
6 تا 12 سال با تخت
1275000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2015000
6 تا 12 سال با تخت
1285000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000
6 تا 12 سال با تخت
1335000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1645000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2245000
6 تا 12 سال با تخت
1335000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2385000
6 تا 12 سال با تخت
1345000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2435000
6 تا 12 سال با تخت
1365000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2435000
6 تا 12 سال با تخت
1365000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2725000
6 تا 12 سال با تخت
1415000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1935000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2795000
6 تا 12 سال با تخت
1435000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2835000
6 تا 12 سال با تخت
1465000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2915000
6 تا 12 سال با تخت
1495000
2 تا 6 سال بدون تخت
790000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | 2 شب | ماهان
نوع تور شهر و خرید
روزهای رفت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
روزهای برگشت دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
مدت اقامت 2 شب
تاریخ اعتبار پاییز 96
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 895,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- نرخ کودک زیر 2 سال 190 هزار تومان می باشد .