تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور استانبول | آسمان

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 28 دی
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Milan
درجه هتل
B.B
895000 1145000 845000 825000
Liza / Kaya
درجه هتل
B.B
945000 1185000 855000 825000
Nanda
درجه هتل
B.B
995000 1295000 875000 825000
Elan /Alfa
درجه هتل
B.B
1045000 1435000 885000 825000
Grand Emin/Matiat / Golden Hill
درجه هتل
B.B
1065000 1455000 895000 825000
All Seasons
درجه هتل
B.B
1125000 1565000 935000 825000
Icon
درجه هتل
B.B
1155000 1575000 945000 825000
Grand Halic
درجه هتل
B.B
1195000 1695000 975000 825000
Green park Merter / Titanic Europe
درجه هتل
B.B
Sanat Pera
درجه هتل
B.B
1225000 1795000 995000 825000
Konak
درجه هتل
B.B
1255000 1835000 1025000 825000
Crystal
درجه هتل
B.B
1285000 1875000 1045000 825000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
1345000 1475000 1065000 825000
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل
B.B
1365000 1995000 1095000 825000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
Dedeman / Surmeli
درجه هتل
B.B
1425000 2045000 1145000 825000
Senator / Golden Park /Golden Age / Taksim Gonen
درجه هتل
B.B
1455000 2065000 1155000 825000
Hurry In Merter
درجه هتل
B.B
Grand Cevahir
درجه هتل
B.B
1495000 2075000 1165000 825000
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1525000 2235000 1195000 825000
Metropolitan / Le Meridien / Lares Park
درجه هتل
B.B
1575000 2395000 1225000 825000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
1595000 2495000 1255000 825000
Titanic City
درجه هتل
B.B
Point Taksim
درجه هتل
B.B
1695000 2595000 1275000 825000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
1795000 2765000 1355000 825000
Titanic Port / Elite World / Ramada Plaza
درجه هتل
B.B
1825000 2855000 1395000 825000
Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
1895000 2975000 1415000 825000
Conrad / The Marmara /Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B
2025000 3245000 1465000 825000
Rixos Pera / Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
2095000 3395000 1495000 825000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
Intercontinental
درجه هتل
B.B
2345000 3685000 1575000 825000
Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1145000
6 تا 12 سال با تخت
845000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Liza / Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
945000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1185000
6 تا 12 سال با تخت
855000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1295000
6 تا 12 سال با تخت
875000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1045000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1435000
6 تا 12 سال با تخت
885000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat / Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1065000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1455000
6 تا 12 سال با تخت
895000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1125000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1565000
6 تا 12 سال با تخت
935000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1155000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1575000
6 تا 12 سال با تخت
945000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1195000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1695000
6 تا 12 سال با تخت
975000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Green park Merter / Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1225000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000
6 تا 12 سال با تخت
995000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1255000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1835000
6 تا 12 سال با تخت
1025000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1285000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1875000
6 تا 12 سال با تخت
1045000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1475000
6 تا 12 سال با تخت
1065000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1365000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1995000
6 تا 12 سال با تخت
1095000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2045000
6 تا 12 سال با تخت
1145000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Senator / Golden Park /Golden Age / Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1455000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2065000
6 تا 12 سال با تخت
1155000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2075000
6 تا 12 سال با تخت
1165000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus /Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1525000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2235000
6 تا 12 سال با تخت
1195000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Metropolitan / Le Meridien / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1575000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000
6 تا 12 سال با تخت
1225000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2495000
6 تا 12 سال با تخت
1255000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000
6 تا 12 سال با تخت
1275000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2765000
6 تا 12 سال با تخت
1355000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Titanic Port / Elite World / Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1825000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2855000
6 تا 12 سال با تخت
1395000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2975000
6 تا 12 سال با تخت
1415000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Conrad / The Marmara /Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2025000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3245000
6 تا 12 سال با تخت
1465000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera / Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3395000
6 تا 12 سال با تخت
1495000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2345000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3685000
6 تا 12 سال با تخت
1575000
2 تا 6 سال بدون تخت
825000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور استانبول | آسمان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار ویژه 28 دی
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 895000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1-پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 3-نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 تومان می باشد.
  • 4-هتل ها بصورت گارانتی ، چارتر و غیر قابل استرداد می باشند .