تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بانکوک پوکت پاییز 94 تا 8 آبان

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 94/07/28 تا 94/08/08
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2880000 تومان

3345000 تومان

2340000 تومان

2035000 تومان

2935000 تومان

3465000 تومان

2390000 تومان

2050000 تومان

2935000 تومان

3465000 تومان

2390000 تومان

2050000 تومان

2935000 تومان

3465000 تومان

2390000 تومان

2050000 تومان

2990000 تومان

3570000 تومان

2420000 تومان

2065000 تومان

3070000 تومان

3730000 تومان

2510000 تومان

2085000 تومان

3080000 تومان

3745000 تومان

2515000 تومان

2080000 تومان

3165000 تومان

3920000 تومان

2595000 تومان

2110000 تومان

3285000 تومان

4160000 تومان

2700000 تومان

2140000 تومان

3325000 تومان

4240000 تومان

2740000 تومان

2150000 تومان

3375000 تومان

4340000 تومان

2780000 تومان

2165000 تومان

3440000 تومان

4465000 تومان

2840000 تومان

2190000 تومان

3465000 تومان

4520000 تومان

2870000 تومان

2195000 تومان

3555000 تومان

4650000 تومان

2950000 تومان

2245000 تومان

3620000 تومان

4780000 تومان

3005000 تومان

2270000 تومان

3720000 تومان

4970000 تومان

3095000 تومان

2295000 تومان

3820000 تومان

5280000 تومان

3180000 تومان

2245000 تومان

Dream Town
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Best Western Patong
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2880000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3345000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2340000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2035000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bangkok Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Andakira
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3465000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bangkok Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Royal Paradise
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3465000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bangkok Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Chanalai Hillside
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2935000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3465000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2050000 تومان
موقعیت
توضیحات
Indra Regent
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Andakira
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3570000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2420000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2065000 تومان
موقعیت
توضیحات
Indra Regent
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Duangjitt Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3070000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3730000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2510000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2085000 تومان
موقعیت
توضیحات
Centre Point
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Chanalai Hillside
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3080000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3745000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2080000 تومان
موقعیت
توضیحات
Centre Point
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Duangjitt Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3165000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3920000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2110000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baiyok Sky
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Deevana Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4160000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2700000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2140000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Deevana Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3325000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2740000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2150000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baiyok Sky
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Novotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4340000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2780000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2165000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Millenium Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3440000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4465000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swissoteh
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Millenium Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3465000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4520000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2870000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Kalima Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3555000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2950000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2245000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Orchid Sheraton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3620000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4780000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3005000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2270000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amari Water Gate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Amari Phuket
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3720000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4970000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Orchid Sheraton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Le Meridien
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3820000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5280000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3180000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2245000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بانکوک پوکت پاییز 94 تا 8 آبان
نوع تور شهر و خرید
روزهای رفت جمعه
روزهای برگشت جمعه
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 94/07/28 تا 94/08/08
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2880000تومان
کشور مقصد تایلند
شهر مقصد بانکوک پوکت
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر 2 سال 450000 تومان می باشد .
  • 3- مدارک لازم جهت اخذ ویزا : ‌اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، یک قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید ، کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه ، مشخصات فردی شامل ( آدرس ، تلفن منزل و محل کار ، تلفن همراه و شغل مسافر )
  • 4-در صورت درخواست رزرو برای روزهای پروازی یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه و پنجشنبه به نرخ بزرگسال 350/000 تومان و به نرخ خردسال 260/000 تومان اضافه می گردد .