تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بدروم ویژه 25 شهریور فری برد ، کرندون

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:ویژه 25 شهریور
Freebird Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2090000 تومان

2350000 تومان

1590000 تومان

1490000 تومان

2195000 تومان

2595000 تومان

1595000 تومان

1490000 تومان

2395000 تومان

2995000 تومان

1695000 تومان

1490000 تومان

ویلا

2795000 تومان

3495000 تومان

1695000 تومان

1490000 تومان

ساختمان اصلی

2795000 تومان

2595000 تومان

1845000 تومان

1490000 تومان

ویلا

2995000 تومان

3795000 تومان

1845000 تومان

1490000 تومان

ساختمان اصلی

2945000 تومان

3795000 تومان

1945000 تومان

1490000 تومان

2995000 تومان

3895000 تومان

1995000 تومان

1490000 تومان

ویلا

3195000 تومان

3995000 تومان

1995000 تومان

1490000 تومان

ساختمان اصلی
درجه هتل
U.ALL

3195000 تومان

3995000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

ویلا
درجه هتل
U.ALL

3345000 تومان

4145000 تومان

2095000 تومان

1490000 تومان

ساختمان اصلی

3195000 تومان

4095000 تومان

2195000 تومان

1490000 تومان

3595000 تومان

4695000 تومان

2695000 تومان

1490000 تومان

4195000 تومان

5495000 تومان

2895000 تومان

1490000 تومان

4295000 تومان

5595000 تومان

1490000 تومان

4395000 تومان

5695000 تومان

3095000 تومان

1490000 تومان

4895000 تومان

6395000 تومان

3195000 تومان

1490000 تومان

5495000 تومان

7995000 تومان

3295000 تومان

1490000 تومان

Gumbet Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cande Onura
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Isis Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Isis Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1845000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2945000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1945000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Yasmin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Yasmin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
La Blanche
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Amara Island
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
WoW Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Thor Luxury
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kefaluka
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Vogue Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1490000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بدروم ویژه 25 شهریور فری برد ، کرندون
نوع تور ساحل شهر و خرید
روزهای رفت پنجشنبه چهارشنبه
روزهای برگشت چهارشنبه
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار ویژه 25 شهریور
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2090000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد بدروم
توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- نرخ کودک زیر 2 سال 195000تومان می باشد