تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور بدروم ویژه 13 مرداد | پرواز آسمان

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:ویژه 13 مرداد
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1790000 تومان

2190000 تومان

1390000 تومان

990000 تومان

1990000 تومان

2390000 تومان

1590000 تومان

990000 تومان

2250000 تومان

2790000 تومان

990000 تومان

CLUB ROOM

2290000 تومان

2850000 تومان

990000 تومان

Hotel Room

2190000 تومان

2790000 تومان

1590000 تومان

990000 تومان

STD Room

2500000 تومان

3100000 تومان

1800000 تومان

990000 تومان

Club Room

2600000 تومان

3200000 تومان

1840000 تومان

990000 تومان

Hotel Room

2550000 تومان

3150000 تومان

1850000 تومان

990000 تومان

Land View

2650000 تومان

3250000 تومان

1890000 تومان

990000 تومان

Sea Room

2790000 تومان

3550000 تومان

1950000 تومان

990000 تومان

Std View

2850000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

990000 تومان

Dlx View

2940000 تومان

3740000 تومان

2100000 تومان

990000 تومان

Club Room

3040000 تومان

3840000 تومان

2140000 تومان

990000 تومان

Hotel Room

3050000 تومان

3890000 تومان

2190000 تومان

990000 تومان

STD Room

3090000 تومان

3850000 تومان

2250000 تومان

990000 تومان

Club Land View

3150000 تومان

3990000 تومان

2290000 تومان

990000 تومان

Club Sea View

3290000 تومان

4290000 تومان

2450000 تومان

990000 تومان

Myndos Room

3390000 تومان

4490000 تومان

2490000 تومان

990000 تومان

Main Room

3250000 تومان

4290000 تومان

2350000 تومان

990000 تومان

Std Room

4590000 تومان

5790000 تومان

2690000 تومان

990000 تومان

Std Room

3940000 تومان

5240000 تومان

2740000 تومان

990000 تومان

Std Room

4390000 تومان

5890000 تومان

2890000 تومان

990000 تومان

Std Room

4990000 تومان

6690000 تومان

3090000 تومان

990000 تومان

Std Room

6190000 تومان

8590000 تومان

3190000 تومان

990000 تومان

Garden Room

6390000 تومان

8890000 تومان

3490000 تومان

990000 تومان

Dlx Room Garden View
Tenda / Kriss Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rosso Verde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bodrum Bay Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bodrum Bay Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Mandarin Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3100000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1800000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Green Beach Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2550000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1850000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Diamond Of Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Park Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3550000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1950000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Park Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3740000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2100000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kervansaray Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3040000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3840000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal Asarlik
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Isis Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3090000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Isis Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Yasmin Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lablanch Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baia Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wow Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5240000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2740000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lablanch Island
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Kefaluka Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Vogue Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Premium Bodrum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور بدروم ویژه 13 مرداد | پرواز آسمان
نوع تور ساحل شهر و خرید
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار ویژه 13 مرداد
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1,790,000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد بدروم
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس مدرن هواپیمائی آسمان به فرودگاه دنیزلی ، ترانسفر فرودگاهی ، 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL,UALL ، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی

گشت شهری بدروم

توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 2- مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار + 50 درصد مبلغ تور
  • 3- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 4- شرایط کنسلی تور طبق قوانین سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری میباشد .