تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور اقساطی اروپا|تور ترکیبی اتریش|نوروز97

مدت اقامت:8 روز تا 14 روز
تاریخ اعتبار:نوروز 97
Ukraine International AirlinesIran AirAeroflot
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1430 تومان

2189 تومان

1430 تومان

8 روزه

1650 تومان

2585 تومان

1650 تومان

8 روزه

1595 تومان

2530 تومان

1595 تومان

8 روزه

1970 تومان

2910 تومان

1970 تومان

8 روزه

1925 تومان

2740 تومان

1925 تومان

8 روزه

1650 تومان

2585 تومان

1650 تومان

8 روزه

1815 تومان

2695 تومان

1815 تومان

8 روزه

1815 تومان

2740 تومان

1815 تومان

8 روزه

2630 تومان

3619 تومان

2630 تومان

14 روزه

3180 تومان

4170 تومان

3180 تومان

14 روزه

3070 تومان

4060 تومان

3070 تومان

14 روزه

2695 تومان

3685 تومان

2695 تومان

14 روزه

2740 تومان

3740 تومان

2740 تومان

14 روزه

2420 تومان

3410 تومان

2420 تومان

14 روزه

2740 تومان

3620 تومان

2740 تومان

12 روزه

2740 تومان

3730 تومان

2740 تومان

14 روزه

2585 تومان

3620 تومان

2585 تومان

14 روزه

2520 تومان

3575 تومان

2520 تومان

13 روزه

3180 تومان

4280 تومان

3180 تومان

14 روزه

2915 تومان

3795 تومان

2915 تومان

14 روزه

3180 تومان

4280 تومان

3180 تومان

14 روزه
اتریش
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1430 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2189 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1430 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + مجارستان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1650 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2585 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1650 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + لهستان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2530 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1595 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1970 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2910 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1970 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + سوییس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1925 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2740 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1925 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + چک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1650 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2585 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1650 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + آلمان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2695 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1815 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + فرانسه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1815 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2740 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1815 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + ایتالیا + فرانسه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2630 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3619 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2630 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + ایتالیا + فرانسه + اسپانیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3180 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4170 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3180 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + آلمان + ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3070 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4060 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3070 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + هلند + بلژیک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3685 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2695 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + سوییس + ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2740 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3740 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2740 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + چک + مجارستان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2420 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3410 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2420 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + آلمان + هلند
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2740 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3620 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2740 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + اسپانیا + پرتغال
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2740 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3730 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2740 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + آلمان + لهستان
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2585 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3620 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2585 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + اسلوواکی+ چک
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2520 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3575 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2520 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + چک + مونیخ + سوییس
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3180 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4280 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3180 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + چک + سوییس + ایتالیا
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2915 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3795 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2915 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اتریش + فرانسه + اسپانیا + پرتغال
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3180 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4280 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3180 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور اقساطی اروپا|تور ترکیبی اتریش|نوروز97
مدت اقامت 8 روز تا 14 روز
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1430 یورو
norouz.png نوروز 97
کشور مقصد اتریش
برنامه سفر
اقامت در هتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی به هتل و بالعکس،ترانسفر هوایی بین هر شهر،یک گشت شهری نیمروزی در هر شهر بدون ورودی(فقط راهنمای تور)، ترانسفر تور شهری

تاریخ رفت 1 فروردین، تاریخ برگشت 8 فروردین، 7 شب

تاریخ رفت 8 فروردین، تاریخ برگشت 15 فروردین، 7 شب

تاریخ رفت 1 فروردین، 11و13 شب

توضیحات تور
  • جهت محاسبه نرخ کودک بدون تخت 20% از نرخ بزرگسال کسر می گردد.
  • کودک زیر دو سال 20% نرخ بزرگسال می باشد.
  • نرخ پرواز به مبالغ فوق اضافه می شود