تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور قبرس ترک نوروز 94

مدت اقامت:6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار:از 94/01/01 تا 94/01/14
Tailwind Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

24300000 تومان

28700000 تومان

20900000 تومان

17900000 تومان

27900000 تومان

34600000 تومان

22000000 تومان

17900000 تومان

Villa

29200000 تومان

36000000 تومان

23000000 تومان

17900000 تومان

Main

28400000 تومان

35400000 تومان

22500000 تومان

17900000 تومان

28900000 تومان

35600000 تومان

23300000 تومان

17900000 تومان

Villa

29900000 تومان

36600000 تومان

24300000 تومان

17900000 تومان

Main

33200000 تومان

41700000 تومان

25700000 تومان

17900000 تومان

33700000 تومان

42200000 تومان

26400000 تومان

17900000 تومان

Villa

34700000 تومان

43200000 تومان

26900000 تومان

17900000 تومان

Main

36700000 تومان

45200000 تومان

27900000 تومان

17900000 تومان

Sea View

37200000 تومان

47600000 تومان

28500000 تومان

17900000 تومان

37600000 تومان

48700000 تومان

28900000 تومان

17900000 تومان

40600000 تومان

52700000 تومان

31500000 تومان

17900000 تومان

44500000 تومان

58900000 تومان

31500000 تومان

17900000 تومان

44500000 تومان

58900000 تومان

31500000 تومان

17900000 تومان

La Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
24300000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
28700000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
20900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
River Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
27900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
34600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
22000000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
River Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
29200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
36000000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
23000000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Deniz Kizi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
28400000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35400000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
22500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Malpas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
28900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
23300000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Malpas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
29900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
36600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
24300000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Salamis Bay
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
33200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
41700000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
25700000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Acapulco
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
33700000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
42200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
26400000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Acapulco
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
34700000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
43200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
26900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Acapulco
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
36700000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
45200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
27900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Merit Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
37200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
47600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
28500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cratos Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
37600000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
48700000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
28900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Merit Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
40600000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
52700000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
31500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Merit Royal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
44500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
58900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
31500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Merit Premium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
44500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
58900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
31500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
17900000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور قبرس ترک نوروز 94
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت شنبه
روزهای برگشت جمعه
مدت اقامت 6 شب و 7 روز
تاریخ اعتبار از 94/01/01 تا 94/01/14
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی آسان
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 24300000
کشور مقصد قبرس
شهر مقصد نیکوزیا
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • 2- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد . پرواز صبح به شب تاریخ رفت تاریخ برگشت 1 فروردین 7 فروردین 8 فروردین 14 فروردین
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 000/180 تومان می باشد .
  • 4- کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد و به کودک بدون تخت و زیر 2 سال کمیسیون تعلق نمی گیرد .
  • 5- برای ثبت قرارداد ، پرداخت 50% از مبلغ تور الزامی است .