تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

آفر ترکیه | استانبول | آسمان

مدت اقامت:4 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 14 دی
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Liza/Milan
درجه هتل
B.B
590000 945000 590000 690000
Kaya
درجه هتل
B.B
845000 985000 715000 690000
Nanda
درجه هتل
B.B
895000 1095000 725000 690000
Elan /Alfa
درجه هتل
B.B
945000 1235000 785000 690000
Grand Emin/Matiat /Golden Hill
درجه هتل
B.B
965000 1255000 795000 690000
All Seasons
درجه هتل
B.B
1025000 1365000 835000 690000
Icon
درجه هتل
B.B
1035000 1375000 845000 690000
Grand Halic
درجه هتل
B.B
1095000 1495000 875000 690000
Green park Merter / Titanic Europe
درجه هتل
B.B
Sanat Pera
درجه هتل
B.B
1125000 1595000 895000 690000
Konak
درجه هتل
B.B
1155000 1635000 925000 690000
Crystal
درجه هتل
B.B
1385000 1675000 945000 690000
Green Park Taksim
درجه هتل
B.B
1245000 1775000 965000 690000
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل
B.B
1265000 1795000 995000 690000
Palazzo Donizetti
درجه هتل
B.B
Dedeman / Surmeli
درجه هتل
B.B
1315000 1845000 1045000 690000
Senator / Golden Park/ Golden Age / Taksim Gonen
درجه هتل
B.B
1355000 1865000 1055000 690000
Hurry In Merter
درجه هتل
B.B
Grand Cevahir
درجه هتل
B.B
1395000 1875000 1065000 690000
Mercure Bosphorus / Point Barbaros
درجه هتل
B.B
1425000 2035000 1095000 690000
Metropolitan / Le Meridien / Lares Park
درجه هتل
B.B
1475000 2195000 1125000 690000
Hilton Bomonti
درجه هتل
B.B
1495000 2255000 1155000 690000
Titanic City
درجه هتل
B.B
Point Taksim
درجه هتل
B.B
1595000 2395000 1175000 690000
The Elysium M Gallery
درجه هتل
B.B
1695000 2565000 1255000 690000
Titanic Port / Elite World / Ramada Plaza
درجه هتل
B.B
1725000 2655000 1295000 690000
Marriott Sisli
درجه هتل
B.B
1795000 2775000 1315000 690000
Conrad / The Marmara / Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B
1925000 3045000 1365000 690000
Rixos Pera / Grand Hyatt
درجه هتل
B.B
1995000 3165000 1395000 690000
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل
B.B
Intercontinental
درجه هتل
B.B
2245000 3485000 1475000 690000
Liza/Milan
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
590000
هر نفر در اتاق 1 تخته
945000
6 تا 12 سال با تخت
590000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Kaya
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
845000
هر نفر در اتاق 1 تخته
985000
6 تا 12 سال با تخت
715000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
895000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1095000
6 تا 12 سال با تخت
725000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Elan /Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
945000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1235000
6 تا 12 سال با تخت
785000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Grand Emin/Matiat /Golden Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
965000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1255000
6 تا 12 سال با تخت
795000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
All Seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1025000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1365000
6 تا 12 سال با تخت
835000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Icon
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1035000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1375000
6 تا 12 سال با تخت
845000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1095000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1495000
6 تا 12 سال با تخت
875000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Green park Merter / Titanic Europe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Sanat Pera
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1125000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1595000
6 تا 12 سال با تخت
895000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1155000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1635000
6 تا 12 سال با تخت
925000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1385000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1675000
6 تا 12 سال با تخت
945000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Green Park Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1245000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1775000
6 تا 12 سال با تخت
965000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Oztanik / Avantgarde
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1265000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1795000
6 تا 12 سال با تخت
995000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Dedeman / Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1315000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1845000
6 تا 12 سال با تخت
1045000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Senator / Golden Park/ Golden Age / Taksim Gonen
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1355000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1865000
6 تا 12 سال با تخت
1055000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Hurry In Merter
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1395000
هر نفر در اتاق 1 تخته
1875000
6 تا 12 سال با تخت
1065000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Mercure Bosphorus / Point Barbaros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1425000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2035000
6 تا 12 سال با تخت
1095000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Metropolitan / Le Meridien / Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1475000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2195000
6 تا 12 سال با تخت
1125000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1495000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2255000
6 تا 12 سال با تخت
1155000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Titanic City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Point Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1595000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000
6 تا 12 سال با تخت
1175000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
The Elysium M Gallery
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1695000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2565000
6 تا 12 سال با تخت
1255000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Titanic Port / Elite World / Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1725000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2655000
6 تا 12 سال با تخت
1295000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Marriott Sisli
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1795000
هر نفر در اتاق 1 تخته
2775000
6 تا 12 سال با تخت
1315000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Conrad / The Marmara / Swissotel The Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1925000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3045000
6 تا 12 سال با تخت
1365000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Rixos Pera / Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
1995000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3165000
6 تا 12 سال با تخت
1395000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus Istanbul
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

B.B

هر نفر در اتاق 2 تخته
2245000
هر نفر در اتاق 1 تخته
3485000
6 تا 12 سال با تخت
1475000
2 تا 6 سال بدون تخت
690000
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده آفر ترکیه | استانبول | آسمان
نوع تور شهر و خرید
مدت اقامت 4 شب
تاریخ اعتبار ویژه 14 دی
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 590000تومان
کشور مقصد ترکیه
شهر مقصد استانبول
توضیحات تور
  • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد