تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باتومی ویژه 12 و 15 مرداد ماه

مدت اقامت:3 شب و 6 شب
تاریخ اعتبار:ویژه 12 و 15 مرداد ماه
Georgian Airways
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1840000 تومان

2100000 تومان

1820000 تومان

1090000 تومان

3 شب

2300000 تومان

2750000 تومان

2300000 تومان

1090000 تومان

6 شب

1950000 تومان

2150000 تومان

1840000 تومان

1090000 تومان

3 شب

2400000 تومان

2950000 تومان

2400000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2030000 تومان

2500000 تومان

1800000 تومان

1090000 تومان

3 شب

2280000 تومان

3200000 تومان

1940000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2150000 تومان

2700000 تومان

1830000 تومان

1090000 تومان

3 شب

2800000 تومان

3850000 تومان

2150000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2200000 تومان

3050000 تومان

1800000 تومان

1090000 تومان

3 شب

3000000 تومان

4370000 تومان

2170000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2400000 تومان

3340000 تومان

2350000 تومان

1090000 تومان

3 شب

3350000 تومان

5150000 تومان

3320000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2500000 تومان

3540000 تومان

2040000 تومان

1090000 تومان

3 شب

3540000 تومان

5550000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2600000 تومان

3650000 تومان

1800000 تومان

1090000 تومان

3 شب

3650000 تومان

5750000 تومان

2580000 تومان

1090000 تومان

6 شب

2940000 تومان

4200000 تومان

2300000 تومان

1090000 تومان

3 شب

4200000 تومان

6720000 تومان

2940000 تومان

1090000 تومان

6 شب
Del Mara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2100000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1820000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Del Mara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2300000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2300000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Legasy
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1950000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1840000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Legasy
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2400000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2400000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Rixoss Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2030000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1800000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Rixoss Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2280000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Leogrand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2700000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1830000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Leogrand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2800000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2150000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
President Plaza/Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1800000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
President Plaza/Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3000000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4370000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2170000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oasis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2400000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3340000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Oasis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3320000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton/Castello Mare
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3540000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2040000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hilton/Castello Mare
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3540000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5550000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2600000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1800000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2580000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4200000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2300000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
Radisson Blu
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4200000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6720000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1090000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باتومی ویژه 12 و 15 مرداد ماه
روزهای رفت سه شنبه جمعه
روزهای برگشت سه شنبه جمعه
مدت اقامت 3 شب و 6 شب
تاریخ اعتبار ویژه 12 و 15 مرداد ماه
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 1840000تومان
کشور مقصد گرجستان
شهر مقصد باتومی
توضیحات تور
  • 1-کلیه قیمت های فوق به تومان می باشد .
  • 2-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 3- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 4-نرخ کودک زیر 2 سال 300/000تومان می باشد .
  • 5- مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار + P مبلغ تور