تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور مالزی

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:ویژه تعطیلات خرداد
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2475000 تومان

2950000 تومان

1990000 تومان

1850000 تومان

2650000 تومان

3290000 تومان

2150000 تومان

1875000 تومان

2875000 تومان

3625000 تومان

2375000 تومان

1990000 تومان

2790000 تومان

3650000 تومان

2290000 تومان

1990000 تومان

2990000 تومان

4695000 تومان

2395000 تومان

2075000 تومان

3095000 تومان

4250000 تومان

2550000 تومان

2175000 تومان

3150000 تومان

4295000 تومان

2595000 تومان

2145000 تومان

3250000 تومان

4475000 تومان

2650000 تومان

2175000 تومان

3295000 تومان

4415000 تومان

2725000 تومان

2195000 تومان

3350000 تومان

4595000 تومان

2745000 تومان

2190000 تومان

3395000 تومان

4775000 تومان

2790000 تومان

2235000 تومان

3450000 تومان

4895000 تومان

2895000 تومان

2265000 تومان

3535000 تومان

4965000 تومان

2950000 تومان

2295000 تومان

3485000 تومان

4725000 تومان

4725000 تومان

2325000 تومان

3690000 تومان

5250000 تومان

2990000 تومان

2350000 تومان

3785000 تومان

5545000 تومان

3150000 تومان

2395000 تومان

4095000 تومان

6195000 تومان

3475000 تومان

2535000 تومان

4750000 تومان

7150000 تومان

4095000 تومان

2790000 تومان

4945000 تومان

8350000 تومان

4250000 تومان

2650000 تومان

Sndiper/Sani
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2475000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2950000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1850000 تومان
موقعیت
توضیحات
De palma
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2150000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1875000 تومان
موقعیت
توضیحات
Metro hotel bukit bintag
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2875000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3625000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Wp hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal chulan/Ancasa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4695000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2075000 تومان
موقعیت
توضیحات
TAMU/Royal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2175000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fruma/Federal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3150000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2145000 تومان
موقعیت
توضیحات
Vedant Hill
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4475000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2650000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2175000 تومان
موقعیت
توضیحات
Swiss garden
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4415000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2725000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2195000 تومان
موقعیت
توضیحات
Novotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2745000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2190000 تومان
موقعیت
توضیحات
Corus/Dorest regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4775000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2235000 تومان
موقعیت
توضیحات
Concorde/Impiana
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2265000 تومان
موقعیت
توضیحات
Melia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3535000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4965000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2950000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2295000 تومان
موقعیت
توضیحات
Seri pacific
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3485000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4725000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2325000 تومان
موقعیت
توضیحات
Istana
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2350000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal chulan/parkRenaissance royal/Renaissance
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3785000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5545000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3150000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2395000 تومان
موقعیت
توضیحات
Intercontinental/sheraton/Grand millenneum
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3475000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2535000 تومان
موقعیت
توضیحات
The westin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
7150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ritz carlton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4945000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
8350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2650000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور مالزی
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار ویژه تعطیلات خرداد
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2475000تومان
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
  • مدارك مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس لاچین سیر هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .