تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور هند | بمبئی ، گوا | ایران ایر

مدت اقامت:2 شب بمبئی + 5 شب گوا
تاریخ اعتبار:از 15 دی الی 20 بهمن
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

3195000 تومان

4095000 تومان

2695000 تومان

2095000 تومان

3495000 تومان

4495000 تومان

2895000 تومان

2095000 تومان

3395000 تومان

4395000 تومان

2695000 تومان

2095000 تومان

3795000 تومان

4895000 تومان

2895000 تومان

2095000 تومان

3445000 تومان

4395000 تومان

2695000 تومان

2095000 تومان

3795000 تومان

4995000 تومان

2895000 تومان

2095000 تومان

3595000 تومان

4795000 تومان

2595000 تومان

2095000 تومان

DLX Premier Room

3995000 تومان

5195000 تومان

2995000 تومان

2095000 تومان

DLX Premier Room

4095000 تومان

5795000 تومان

2995000 تومان

2095000 تومان

4895000 تومان

6695000 تومان

3295000 تومان

2095000 تومان

4195000 تومان

5995000 تومان

2995000 تومان

2095000 تومان

DLX Room

4995000 تومان

7395000 تومان

3195000 تومان

2095000 تومان

DLX Room

4395000 تومان

6195000 تومان

3295000 تومان

2095000 تومان

5195000 تومان

6895000 تومان

3495000 تومان

2095000 تومان

4590000 تومان

6695000 تومان

2995000 تومان

2095000 تومان

5395000 تومان

7495000 تومان

3695000 تومان

2095000 تومان

4995000 تومان

7395000 تومان

3095000 تومان

2095000 تومان

Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

La Gulls Court
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

La Gulls Court
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3495000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Nagoa Grande Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Nagoa Grande Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

SunVillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3445000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

SunVillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3795000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2895000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

SandalWood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3595000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2595000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Emerald
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

SandalWood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Park Regis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4095000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5795000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Park Regis
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4895000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5995000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3195000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Hard Rock
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6195000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Hard Rock
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5195000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3495000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6695000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5395000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7495000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3695000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
Hyatt Regency / Lalit
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7395000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3095000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2095000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور هند | بمبئی ، گوا | ایران ایر
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 2 شب بمبئی + 5 شب گوا
تاریخ اعتبار از 15 دی الی 20 بهمن
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 3195000
کشور مقصد هندوستان
شهر مقصد بمبئی گوا
برنامه سفر
بليط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ، پرواز داخلی بمبئی به گوا و بالعکس ، 7 شب اقامت با خدمات (‌ BB در بمبئی BB و ALL در گوا )، یک گشت شهری در بمبئی

و یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی ، ویزای توریستی ، راهنما ، بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی

توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر می باشد .
  • 2 – مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5×5 – اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 690 هزار تومان می باشد .