تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور گوا نوروز 94

مدت اقامت:7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 93/12/26 تا 94/01/18
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

33900000 تومان

43900000 تومان

27900000 تومان

21900000 تومان

37900000 تومان

49900000 تومان

29900000 تومان

21900000 تومان

34900000 تومان

42900000 تومان

28900000 تومان

21900000 تومان

39900000 تومان

55900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

40900000 تومان

57900000 تومان

34500000 تومان

21900000 تومان

37900000 تومان

49500000 تومان

29900000 تومان

21900000 تومان

43500000 تومان

58900000 تومان

34900000 تومان

21900000 تومان

39900000 تومان

52900000 تومان

30900000 تومان

21900000 تومان

46900000 تومان

64500000 تومان

35900000 تومان

21900000 تومان

41500000 تومان

55900000 تومان

32500000 تومان

21900000 تومان

42900000 تومان

58900000 تومان

32900000 تومان

21900000 تومان

47900000 تومان

69500000 تومان

36500000 تومان

21900000 تومان

43900000 تومان

60900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

49000000 تومان

72000000 تومان

37900000 تومان

21900000 تومان

44900000 تومان

63900000 تومان

33900000 تومان

21900000 تومان

50900000 تومان

74900000 تومان

37900000 تومان

21900000 تومان

52900000 تومان

78900000 تومان

39500000 تومان

21900000 تومان

Sunvillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
33900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
43900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
27900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sunvillage
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
37900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
49900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
29900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sandalwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
34900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
42900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
28900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sandalwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
39900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
55900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Whispering Palms
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
40900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
57900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
34500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
North 16
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
37900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
49500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
29900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
North 16
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
34900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Country Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
39900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
52900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
30900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Country Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
46900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
64500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
O Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
41500000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
55900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
32500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
42900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
58900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
32900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Resort Rio
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
47900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
69500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
36500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
60900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Mercure
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
49000000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
72000000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
37900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
44900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
63900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
33900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Cidade De Goa
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
50900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
74900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
37900000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
52900000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
78900000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
39500000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
21900000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور گوا نوروز 94
نوع تور ساحل شهر و خرید
روزهای رفت سه شنبه جمعه
روزهای برگشت سه شنبه جمعه
مدت اقامت 7 شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 93/12/26 تا 94/01/18
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان
هزینه اقتصادی
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما فرودگاه گشت خرید
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 33900000ریال
کشور مقصد هندوستان
توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. 2- مدارک مورد نیاز 3 قطعه عکس 4*3 ، اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار ، مشخصات کامل فردی ، کپی صفحه اول و دوم شناسنامه 3- پرداخت 50% علی الحساب در زمان ثبت نام الزامیست . 4 نرخ کودک زیر 2 سال 250000 تومان میباشد