تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور گوا ویژه پاییز 95

مدت اقامت:7شب و 8 روز
تاریخ اعتبار:از 11 آبان تا 30 آذر
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2515000 تومان

3275000 تومان

1995000 تومان

1695000 تومان

3015000 تومان

4285000 تومان

2235000 تومان

1695000 تومان

2625000 تومان

3325000 تومان

2045000 تومان

1695000 تومان

3255000 تومان

4295000 تومان

2355000 تومان

1695000 تومان

2815000 تومان

3895000 تومان

2135000 تومان

1695000 تومان

DLX Premier Room

3345000 تومان

4565000 تومان

2395000 تومان

1695000 تومان

DLX Premier Room

2845000 تومان

3655000 تومان

2145000 تومان

1695000 تومان

3285000 تومان

4595000 تومان

2395000 تومان

1695000 تومان

2975000 تومان

4115000 تومان

2215000 تومان

1695000 تومان

3375000 تومان

4895000 تومان

2415000 تومان

1695000 تومان

3175000 تومان

4545000 تومان

2295000 تومان

1695000 تومان

3825000 تومان

5895000 تومان

2635000 تومان

1695000 تومان

3175000 تومان

4635000 تومان

2315000 تومان

1695000 تومان

3185000 تومان

4385000 تومان

2315000 تومان

1695000 تومان

DLX Room

3745000 تومان

5265000 تومان

2585000 تومان

1695000 تومان

DLX Room

3295000 تومان

4745000 تومان

2375000 تومان

1695000 تومان

3575000 تومان

5315000 تومان

2515000 تومان

1695000 تومان

3615000 تومان

5545000 تومان

2535000 تومان

1695000 تومان

4565000 تومان

6475000 تومان

2995000 تومان

1695000 تومان

3745000 تومان

5095000 تومان

2585000 تومان

1695000 تومان

3995000 تومان

6145000 تومان

2725000 تومان

1695000 تومان

درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2515000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3275000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3015000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4285000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2235000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2625000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3325000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2045000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3255000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4295000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2355000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2815000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2135000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4565000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2845000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3655000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3285000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4595000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2395000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2975000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4115000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2215000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3375000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2415000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2295000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3825000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5895000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2635000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3175000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4635000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2315000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3185000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4385000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2315000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5265000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3295000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4745000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2375000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3575000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5315000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2515000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3615000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5545000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2535000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4565000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6475000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2995000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3745000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5095000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2585000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3995000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6145000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2725000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1695000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور گوا ویژه پاییز 95
نوع تور ساحل شهر و خرید
روزهای رفت سه شنبه جمعه
روزهای برگشت سه شنبه جمعه
مدت اقامت 7شب و 8 روز
تاریخ اعتبار از 11 آبان تا 30 آذر
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2515000تومان
کشور مقصد هندوستان
شهر مقصد گوا
برنامه سفر
بليط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ، 7 شب اقامت با خدمات BB و ALL ، یک گشت شهری در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی ، ویزای توریستی ، راهنمای محلی ، بیمه مسافرتی و ترانسفر فرودگاهی
توضیحات تور
  • 1- پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • مدارک مورد نیاز: 2 قطعه عکس تمام رخ رنگی 5×5 جدید_ اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار- مشخصات کامل فردی – کپی صفحه اول و دوم شناسنامه .
  • 3- نرخ کودک زیر 2 سال 550000 تومان می باشد
  • 4-آژانس لاچین سیر هیچ گونه مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.