تور ویتنام | نوروز 99

مدت اقامت:7 شب
تاریخ اعتبار:نوروز 99
Emirates AirlinesQatar Airways
اطلاعات هتل
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور ویتنام | نوروز 99
نوع تور ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید
مدت اقامت 7 شب
تاریخ اعتبار نوروز 99
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
کشور مقصد ویتنام
شهر مقصد هوشی‌مین هانوی
برنامه سفر
7 شب اقامت در هتل با صبحانه بیمه مسافرتی سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری سیم کارتراهنمای انگلیسی زبان ویزای توریستی – – – – – – - ترانسفر بین 3 شهر

زمینی هزینه پرواز جداگانه محاسبه میگردد

روز اول: رسیدن به شهر هانوی : به فرودگاه بین المللی شهر هانوی می رسید. به محض رسیدن به استقبال شما می آیند و به هتل در شهرزیبای هانوی منتقل می شوید. شب را در هتل سپری می

کنید.

روز دوم : گشت شهر هانوی

صبحانه را در هتل میل می فرمایید. صبح از آرامگاه و موزه ی هوشی مین، پاگودای one pillar ، کاخ ریاست جمهوری به سبک مستعمراتی فرانسه، معبد تاریخی ادب وهنر و اولین مدرسه ی ویتنام کهه

به افتخار کنفسیوس در سال 1070 ساخته شده، دیدن می کنید.

بعدازظهر، به دیدن موزه ی نژادشناسی می پردازیم. سپس در دریاچه ی Hoan Kiem )دریاچه ی شمشیر شکسته( و معبد Ngoc son که روی یک جزیره در بخش شهمالی دریاچهه اسهت، گهرد مهی

کنیم . بعد به سمت محله قدیمی که دارای 36 خیابان است که به نام های اجناسی که در آن فروخته می شوند نامگذاری شده اند، می رویم. هنگام عصر، به تماشای برنامهه ی رقهع عروسهک هها ی روی

آب می رویم، هنرمندان این نمایش، عروسک ها را در دکوری بی نظیر روی آب حرکت می دهند و به جای آن ها حرف می زنند و می خندند. شب را در هانوی می گذرانید.

روز سوم : روز آزاد در هانوی :صبحانه را در هتل میل می کنید. روز را برای گرد و تفریح در اختیار دارید.

روز چهارم : هانوی خلیج هالونگ : بعد از اینکه صبحانه را میل کردید، با اتومبیل به سمت خلیج هالونگ که جزو میراث جهانی یونسکو است، حرکت می کنیم ) - 3 ساعت و نیم(. هر کسی که به ویتنام

سفر می کند نباید شانس دیدن خلیج هالونگ، آمیزه ای زیبا از گذرگاه هارمونیک کوه و دریا را از دست بدهد.

خلیج کوچک هالونگ در خلیج Bac Bo ( Tonkin ( قرار دارد و با 3000 جزیره ی سبز که مانند جواهر به نظر می رسند، منطقه ای به مساحت 1500 کیلومتر مربع را در بر می گیرد

به محض رسیدن به بندرگاه، سوار کشتی چینی می شویم و از زیبایی باشکوه خلیج هالونگ و ناهار با غذای دریایی تازه روی کشتی ، لذت می بریم. کشتی چینی امکانات مدرن بسیاری را ارائه می دهد.

از غارهای شگفت انگیز در خلیج هالونگ که با قندیل احاطه شده است، دیدن فرمایید. شام را روی کشتی میل می فرمایید. انعکاس تکه های سنگ آهکی که از داخل زمین سر بیرون آورده اند، صحنه

ی قایق های ماهیگیری که در دل تاریکی نورافشانی می کنند. از این لحظات گرانبها در یکی از مهیج ترین مناظر طبیعی جهان لذت ببرید. شب را در کشتی سپری می کنید.

روز پنجم : هالونگ هانوی حرکت به سمت هوشی مین - –

پس از لذت دیدن طلوع آفتاب، به سمت تعداد بی شماری تکه سنگ های آهکی که با شکل های عجیبشان از زمین سر بیرون آورده اند، حرکت می کنیم. در پناهگاه ساحلی برای در اختیار داشتن منظره

ی وسیعی از خلیج هالونگ، توقف می کنیم. سپس به هانوی برمی گردید و جهت عزیمت به هوشی مین به فرودگاه منتقل می شوید. شب را در هتل هوشی مین سپری می کنید.

روز ششم : تورگشت شهر هوشی مین

صبحانه را در هتل میل می فرمایید. سپس از تور شهر برای دیدن کهاخ Reunification و فروشهگاه Benh Tanh لهذت مهی بریهد. سهپس از Notre Dame Cathedral و اداره پسهت کهه بهه سهبک

فرانسوی توسط گوستاو ایفل طراحی شده ، دیدن می فرمایید. پس از آن از موزه ی بقایای جنگ شامل خودروهای زرهی، بخش هایی از توپخانه، بمب ها و اسلحه های پیاده نظام که هم در داخهل و ههم

در خارج نمایش داده شده اند، دیدن خواهید کرد. سپس به محله ی چینی نشین Cholon می رویم و از فروشگاه Binh Tay و برج ساعت عظیم در مرکز آن دیدن می کنیم. تماشهای پهاگودای Thien Hau که توسط جمعیت کلیسای چینی در قرن 19 ساخته شده است را فرامو نکنید. شب را برای گرد یا خرید در شهر سایگون در اختیار خواهید داشت.

روز هفتم : روز آزاد در هوشی مین

صبحانه را در هتل میل می کنید. روز را برای گرد و تفریح در اختیار دارید.

روز هشتم : هوشی مین بازگشت -

پس از صرف صبحانه، تا زمان رفت به فرودگاه بین المللی، وقت آزاد در اختیار دارید. سپس برای عزیمت به ایران به فرودگاه منتقل می شوید