تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

ثبت نام تورهای اقساطی

ثبت نام تورهای اقساطی لاچین سیر

کلیه تورهای لاچین سیر را هم اکنون با چک معتبر کارمندی یا غیرکارمندی به صورت اقساط تا سقف 12 ماه خریداری کنید!!

مدارك مورد نياز براي ارسال :

  1. تصویر چک صیادی
  2. مدارک شناسایی : كپي كارت ملي یا كپي شناسنامه
  3. مدارک شغلی : كپي جواز كسب یا كپي فيش حقوقي یا گواهي اشتغال به كار
  4. مدارک ملکی : کپی سند ملکی یا اجاره نامه
  5. پیش پرداخت حداقل 10 % و حداکثر 50 %
  6. تاریخ اولین چک از تاریخ سفریا زمان تحویل مدارک تور مسافر بستگی به انتخاب سفر محاسبه میگردد.
  7. اعتبار سنجی 100.000 ریال می باشد.

محاسبه گر فروش اقساطی

ریال
پیش پرداخت:

--ریال
-- ریال
--ریال
--ریال