تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

ثبت هفت اثر تاریخی کشورمان در فهرست آثار جهانی در دولت یازدهم

ثبت هفت اثر تاریخی کشورمان در فهرست آثار جهانی در دولت یازدهم
معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت که هفت اثر تاریخی ملموس و ناملموس ظرف حدود چهار سال گذشته و در دولت یازدهم در فهرست آثار جهانی(یونسکو) ثبت شده است.
یاسوج- ایرنا