حضور سفیر محترم مراکش در دهمین غرفه نمایشگاهی لاچین سیر

حضور سفیر محترم مراکش در دهمین غرفه نمایشگاهی لاچین سیر
با توجه به برگزاری دهمین نمایشگاه بین اللملی گردشگری و صنایع وابسته از تاریخ 18 بهمن ،لاچین سیر میزبان سفیر محترم مراکش در غرفه خود بود.

برای بهرمندی از شرایط تخفیف تورهای نوروزی لاچین سیر به غرفه40A سالن 23 حضور بهم رسانید.