تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور گرجستان ،تفلیس

مدت اقامت:3 ,4 و 7 شب
تاریخ اعتبار:تا 19 اسفند
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

850000 تومان

930000 تومان

830000 تومان

790000 تومان

21000 تومان

39000 تومان

15000 تومان

920000 تومان

1030000 تومان

860000 تومان

790000 تومان

43000 تومان

86000 تومان

20000 تومان

980000 تومان

1245000 تومان

940000 تومان

790000 تومان

73000 تومان

146000 تومان

39000 تومان

1030000 تومان

1299000 تومان

940000 تومان

790000 تومان

82000 تومان

164000 تومان

48000 تومان

1070000 تومان

1360000 تومان

970000 تومان

790000 تومان

88000 تومان

176000 تومان

51000 تومان

1890000 تومان

2820000 تومان

1290000 تومان

790000 تومان

345000 تومان

680000 تومان

170000 تومان

1130000 تومان

1450000 تومان

970000 تومان

790000 تومان

110000 تومان

220000 تومان

75000 تومان

1290000 تومان

1720000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

155000 تومان

310000 تومان

86000 تومان

1390000 تومان

1820000 تومان

1020000 تومان

790000 تومان

172000 تومان

344000 تومان

86000 تومان

1490000 تومان

2070000 تومان

1160000 تومان

790000 تومان

220000 تومان

440000 تومان

122000 تومان

1890000 تومان

2820000 تومان

1290000 تومان

790000 تومان

340000 تومان

680000 تومان

170000 تومان

Hill Top / Polo / Like
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
830000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
21000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
39000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
15000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Garden / Varketeli / Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
920000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1030000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
860000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
43000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
86000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
20000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Big Begi / GNG
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
980000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1245000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
73000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
146000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
39000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Colombi / Vilton / Tiflis Avlabari
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1030000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1299000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
82000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
164000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
48000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Ameri Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1070000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1360000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
970000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
88000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
176000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
51000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
The Biltmore
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2820000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
345000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
680000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
170000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
City Center / Urban Boutique
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1130000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
970000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
220000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
75000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Ambasadori
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1720000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
155000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
310000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
86000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Astoria / Marionn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1820000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1020000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
172000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
344000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
86000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn / Preference Hualing
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2070000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1160000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
220000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
440000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
122000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
Radisson Blue / Tbilisi Marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2820000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
340000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
680000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
170000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور گرجستان ،تفلیس
روزهای رفت دوشنبه پنجشنبه
مدت اقامت 3 ,4 و 7 شب
تاریخ اعتبار تا 19 اسفند
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه ترانسفر فرودگاهی
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 850000تومان
کشور مقصد گرجستان
شهر مقصد تفلیس
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس هواپیمایی آسمان،اقامت در هتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاهی،راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد
  • مدارک مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل - 6 ماه اعتبار
  • نرخ کودک زیر - 2 سال 000 / 190 تومان مي باشد
  • مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر ندارد.