تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تورگرجستان ، تفلیس

مدت اقامت:3 شب ، 4 شب ،7 شب
تاریخ اعتبار:تا 15 بهمن
Iran Aseman Airlines
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

780000 تومان

830000 تومان

760000 تومان

790000 تومان

21000 تومان

42000 تومان

15000 تومان

790000 تومان

840000 تومان

950000 تومان

780000 تومان

790000 تومان

38000 تومان

76000 تومان

18000 تومان

790000 تومان

890000 تومان

1050000 تومان

830000 تومان

790000 تومان

55000 تومان

110000 تومان

35000 تومان

790000 تومان

940000 تومان

1130000 تومان

830000 تومان

790000 تومان

70000 تومان

140000 تومان

37000 تومان

790000 تومان

940000 تومان

1130000 تومان

830000 تومان

790000 تومان

70000 تومان

140000 تومان

37000 تومان

790000 تومان

1050000 تومان

1380000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

110000 تومان

220000 تومان

90000 تومان

790000 تومان

1150000 تومان

1570000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

HIS

145000 تومان

290000 تومان

130000 تومان

790000 تومان

1330000 تومان

1930000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

205000 تومان

405000 تومان

120000 تومان

790000 تومان

درجه هتل
B.B

1370000 تومان

2020000 تومان

1300000 تومان

790000 تومان

215000 تومان

430000 تومان

190000 تومان

790000 تومان

Lux Inn / Polo / Like
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
780000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
830000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
760000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
21000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
42000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
15000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
View Like / Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
840000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
780000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
38000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
76000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
18000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sky Georgia
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
830000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
55000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
110000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
35000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
L Plaza / Golden Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1130000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
830000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
70000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
37000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Colombi
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1130000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
830000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
70000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
37000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
City Center / Ameri Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1380000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
110000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
220000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
90000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ambasadori
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1150000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1570000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
145000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
130000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Holiday Inn
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1330000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1930000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
205000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
405000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
120000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
Iota
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1370000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2020000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1300000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
شب اضافه
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
215000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
430000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
790000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تورگرجستان ، تفلیس
نوع تور هنر و فرهنگ شهر و خرید
روزهای رفت دوشنبه پنجشنبه
مدت اقامت 3 شب ، 4 شب ،7 شب
تاریخ اعتبار تا 15 بهمن
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
هزینه متوسط
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
سطح سختی متوسط
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 780,000تومان
کشور مقصد گرجستان
شهر مقصد تفلیس
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ایرباس هواپیمایی آسمان ، اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • 1-کلیه قیمت های فوق به تومان می باشد .
  • 2-پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
  • 3- آژانس لاچین سیر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  • 4-نرخ کودک زیر 2 سال 133/000 تومان می باشد .