اصفهان بايد بزرگترين شهر فرهنگي صنايع دستي جهان شود

اصفهان بايد بزرگترين شهر فرهنگي صنايع دستي جهان شود
ايسنا/ معاون صنايع دستي کشور گفت: قصد نداريم فقط اسم عوض کنيم، ما مي‌خواهيم ثبتي را جشن بگيريم که ماهيت شهرهاي ما و نسبت آن با صنايع دستي، فرش، ميراث فرهنگي و گردشگري که ده‌ها هزار ميليارد دلار گردش مالي دارند، تغيير کند. شهرهاي ما توسعه يافته‌تر و مردم ما خوشبخت‌تر شوند .

بهمن نامور مطلق صبح امروز (شنبه) در مراسم ثبت جهاني اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن اسلامي با ابراز احترام عميق به قربانيان حادثه جانگداز مکه اظهار کرد: خرسندم پيش از هر سخني به شهر اصفهان به عنوان شهر جهاني صنايع دستي را به مردم اصفهان و هنرمندان اين شهر تبريک بگويم، يکي از شاخصه‌هاي ارزيابي وضعيت صنايع دستي در دنيا عنوان و ميزان ثبت‌هايي است که انجام مي‌دهند. ثبت شهر جهاني يکي از مهمترين آنهاست و تاکنون هيچ شهري در ايران به ثبت نرسيده بود و خوشبختانه با پيگيري‌هاي صورت گرفته دو شهر به طور همزمان مصوب گرديد و ايران را در کنار کشورهاي بزرگ قرار داد.

وي با بيان اينکه در جهاني هر روز شهرها از اهميت بيشتري برخوردار مي‌گردند، افزود: شهر جهاني يعني شهري که ديگر در محدوده استاني و حتي ملي خود نمي‌گنجند و سهم خاصي را در GNT به خود اختصاص داده و آماده است تا نقشي جهاني ايفا نمايد.

معاون صنايع دستي کشور گفت: امروز اصفهان به دو دليل عمده يعني گذشته بي‌مانند و پرافتخار همچنين استعدادي کم‌نظير به ويژه براي آينده درخشان انتخاب شده و اين انتخاب بيانگر آن است که اصفهان اراده کرده تا يکي از اصلي‌ترين بازيگران در حوزه صنايع دستي جهان باشد. اصفهان قصد کرده تا در مديريت صنايع دستي سهم تعيين کننده اي داشته باشد.

نامور مطلق اضافه کرد: با ثبت اصفهان به شرط اينکه شرايط و الزامات آن رعايت شود، اتفاقات بزرگي خواهد افتاد. تثبيت بازار ، توليدات کيفي، گردش مالي، دسترسي آسان، نيروي انساني مناسب، بخش خصوصي فعال‌تر، برندسازي ممکن، حقوق مادي و معنوي محسوس و ارزآوري بيشتر مي شود. همچنين سرمايه گذاري ها افزايش يافته، هزينه‌ها کاهش و اقتصاد محلي رونق مي‌يابد.

وي به اين شروط اشاره کرد و افزود: ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطات فيزيکي و مجازي مانند توسعه فرودگاه بين‌المللي، بهبود راه‌ها به ويژه راه‌هاي ريلي و افزايش جدي پهناي باند اينترنتي، زيرساخت‌هاي تجاري مانند فضاي مناسب حراجي، بورس و گمرک، ايجاد زيرساخت‌هاي مالي مانند بانک‌ها و بيمه، ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي و علمي مانند دانشگاه‌هاي تخصصي و موزه هاي بزرگ است.

معاون صنايع دستي کشور با بيان اينکه اصفهان بايد بزرگترين شهر تجاري و فرهنگي صنايع دستي جهان شود، ادامه داد: فراموش نکنيم که بزرگ‌ترين سرمايه شهرهاي جهاني، سرمايه انساني است.

نامور مطلق اظهار کرد: هنرمندان و تجار خلاق، مقاوم و مؤمن راه‌گشايي آينده صنايع دستي اصفهان خواهند بود.

وي با بيان اينکه عنوان شهر جهاني بيش از اينکه که يک امتياز باشد، يک مسؤوليت است، اضافه کرد: ثبت شهر جهاني آغاز يک فرايند است. فرايندي براي جهادي کردن يک شهر. بنابراين گرچه تاکنون فعاليت هاي زيادي براي اين منظور انجام شده، اما نسبت به فعاليت‌هايي که بايد صورت بگيرد هيچ است، بنابراين براي تحقق شهر جهاني در اصفهان بايد همه نهادها به دور از اسم و رسم گروه و جريان با هم همدلي و وفاق و هم افزايي داشته باشند.

معاون صنايع دستي کشور خاطرنشان کرد: قصد نداريم فقط اسم عوض کنيم. ما مي‌خواهيم ثبتي را جشن بگيريم که ماهيت شهرهاي ما و نسبت آن با صنايع دستي، فرش، ميراث فرهنگي و گردشگري که دهها هزار ميليارد دلار گردش مالي دارند، تغيير کند. شهرهاي ما توسعه يافته‌تر و مردم ما خوشبخت‌تر شوند و براي تحقق آن نه فقط چشم‌ها، بلکه بايد ساختارها را نيز شست و جور ديگر به زندگي نگاه کرد.