تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی لا چین سیر میزبان شما در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران می باشد.

زمان: 27 الی 30 بهمن ماه 1394

مکان: بزرگراه چمران،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

ساعت: 9 صبح تا 6 بعدازظهر

سالن شماره 40

غرفه شماره 41