تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

برقراری پرواز اسپارتا با هواپیمایی آسمان

برقراری پرواز اسپارتا با هواپیمایی آسمان
شروع پروازهای اسپارتا با هواپیمایی آسمان
شروع پروازهای اسپارتا با هواپیمایی آسمان

ایرباس 320

روزهای جمعه ساعت 23:00

شامل 10 صندلی بیزینس و 135 صندلی اکونومی