چالش هما در تامین مالی هواپیما

چالش هما در تامین مالی هواپیما
امروزه کمتر شرکت هواپیمایی وجود دارد که خرید هواپیماهای خود را از محل منابع نقدی تأمین کند. در واقع خرید هواپیما از دو محل Operating Lease و Finance Lease صورت می‌گیرد. چرا که تامین هواپیما مستلزم منابع هنگفت مالی است که در اکثر مواقع از توان یک شرکت هواپیمایی خارج و از طرفی بر اساس اصول اقتصادی، سرمایه‌گذاری نقدی در حوزه خرید هواپیما صرفه و صلاح اقتصادی ندارد. لذا شرکت‌های هواپیمایی ترجیح می‌دهند که هواپیماهای مورد نیاز خود را در قالب دو مورد ذکر شده تأمین کنند.

با این‌حال، از آنجایی که صنعت هواپیمایی کشورمان سال‌ها تحت تحریم‌های شدید اقتصادی بوده و از علم روز دنیا در این حوزه فاصله گرفته است و همچنین امکان خرید مستقیم از کارخانجات هواپیماسازی مهیا نبوده، لذا ادبیات فاینانس و اجاره عملیاتی برای این صنعت بیگانه و مهجور است.

با امضای قراردادهای خرید هواپیما از دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در آذرماه سال جاری، حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص نحوه تأمین مالی این خریدها وجود دارد. چرا که مطابق توافقات به‌عمل آمده قرار است که از کل مبلغ خرید معادل 15 درصد به صورت پیش‌پرداخت از جانب خریدار (هما) و 85 درصد باقیمانده از محل فاینانس خارجی تأمین مالی شود.

با این وجود، تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی مستلزم مقدماتی است که در صورت عدم فراهم‌شدن آن، امکان ورود به این مقوله وجود ندارد.