تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور انتالیا

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:نوروز 97
Onur Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2590000 تومان

3090000 تومان

2490000 تومان

2450000 تومان

2790000 تومان

3390000 تومان

2490000 تومان

2450000 تومان

2990000 تومان

3390000 تومان

2590000 تومان

2450000 تومان

3290000 تومان

3490000 تومان

2690000 تومان

2450000 تومان

3390000 تومان

3590000 تومان

2790000 تومان

2450000 تومان

3490000 تومان

4390000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

3590000 تومان

4490000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

3890000 تومان

4590000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

3990000 تومان

4790000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

4190000 تومان

4990000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

4290000 تومان

5090000 تومان

2990000 تومان

2450000 تومان

4390000 تومان

5290000 تومان

3090000 تومان

2450000 تومان

4590000 تومان

5690000 تومان

3090000 تومان

2450000 تومان

4590000 تومان

5690000 تومان

3090000 تومان

2450000 تومان

4890000 تومان

6190000 تومان

3290000 تومان

2450000 تومان

4890000 تومان

6190000 تومان

3290000 تومان

2450000 تومان

5290000 تومان

6390000 تومان

3490000 تومان

2450000 تومان

5290000 تومان

6490000 تومان

3490000 تومان

2450000 تومان

5590000 تومان

7290000 تومان

3990000 تومان

2450000 تومان

6290000 تومان

7390000 تومان

3990000 تومان

2450000 تومان

6790000 تومان

8690000 تومان

3990000 تومان

2450000 تومان

LARA HADRIANUS Nazar Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
MAX HOLIDAY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand Park / Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
HAYDAR PASHA PALAC
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Falez / Club Seray ( standart )
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
AVANTGARDE RESORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ic Hotel Santai Kervansaray / Melas Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fame Residence
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4790000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ic Green Palas / Concord
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Miracle / Adalya Elite
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5090000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Baia / Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Barut Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Titanic Beach Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sueno Deluxe / Titanic Deluxe
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
6490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5590000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos Premium
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6290000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
7390000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
The Land Of Legends
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
8690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
2450000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور انتالیا
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار نوروز 97
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
شروع قیمت ها از 2590000تومان
norouz.png نوروز 97
برنامه سفر
پکیج 6 شب با پرواز انور ایر-پرواز مستقیم به انتالیا
توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر 2 سال 190000 میباشد