تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور آنتالیا

مدت اقامت:6 شب
تاریخ اعتبار:9 خرداد
Iran Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2750000 تومان

3350000 تومان

2190000 تومان

1990000 تومان

2850000 تومان

3450000 تومان

2290000 تومان

1990000 تومان

3750000 تومان

4550000 تومان

2790000 تومان

1990000 تومان

درجه هتل
U.ALL

3850000 تومان

4650000 تومان

2890000 تومان

1990000 تومان

4050000 تومان

5050000 تومان

2890000 تومان

1990000 تومان

4350000 تومان

5550000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

4590000 تومان

6050000 تومان

3050000 تومان

1990000 تومان

4950000 تومان

6450000 تومان

2990000 تومان

1990000 تومان

4950000 تومان

6350000 تومان

3050000 تومان

1990000 تومان

5250000 تومان

6850000 تومان

3050000 تومان

1990000 تومان

5290000 تومان

7750000 تومان

3450000 تومان

1990000 تومان

5350000 تومان

6950000 تومان

3350000 تومان

1990000 تومان

5450000 تومان

7450000 تومان

3050000 تومان

1990000 تومان

5850000 تومان

7890000 تومان

3550000 تومان

1990000 تومان

6290000 تومان

8350000 تومان

3650000 تومان

1990000 تومان

6850000 تومان

9250000 تومان

3750000 تومان

1990000 تومان

7650000 تومان

10450000 تومان

4050000 تومان

1990000 تومان

7850000 تومان

11850000 تومان

4390000 تومان

1990000 تومان

7890000 تومان

10790000 تومان

4250000 تومان

1990000 تومان

9490000 تومان

12850000 تومان

4750000 تومان

1990000 تومان

Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara Hadrianus/Belkon hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2290000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Maya World Belek
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3750000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4550000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Sealife
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
4650000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Lara family club/Ramada resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Grand park lara/Kervansaray Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5550000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fame Residence Kemer
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4590000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6050000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Orange Country
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2990000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Granada Luxury
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4950000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Miracle/Aska lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5250000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
PGS Keremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
7750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3450000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Adalya elite lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
6950000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Fame Residence Lara/Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5450000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
7450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bala Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
5850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
7890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6290000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
8350000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3650000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
6850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
9250000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3750000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Royal holiday/Royal wings
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
7650000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
10450000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4050000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rixos sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
7850000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
11850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4390000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
7890000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
10790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4250000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
9490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
12850000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4750000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1990000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور آنتالیا
مدت اقامت 6 شب
تاریخ اعتبار 9 خرداد
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2750000تومان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با جدیدترین و مدرنترین هواپیمایی ایران ایر (ایرباس 330) 6 شب اقامت در هتل با خدمات ALL,UALL ،راهنماي فارسی زبان،بیمه مسافرتی
توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد
  • نرخ کودک زیر - 2 سال 000 / 190 تومان مي باشد
  • مدارک مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل - 7 ماه اعتبار
  • مسئوليت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از کشور مسافر ندارد .
  • در صورت در خواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 300 هزارتومان به نرخ تور اضافه میگردد