تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:3 شب - 4 شب -7 شب
تاریخ اعتبار:از 18 خرداد تا آخر تابستان (بجز ایام خاص)
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

1490000 تومان

140000 تومان

1730000 تومان

240000 تومان

1190000 تومان

105000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

1550000 تومان

190000 تومان

1810000 تومان

300000 تومان

1240000 تومان

140000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

1590000 تومان

210000 تومان

1940000 تومان

380000 تومان

1260000 تومان

145000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد
درجه هتل
B.B

1640000 تومان

230000 تومان

1990000 تومان

410000 تومان

1260000 تومان

145000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

1770000 تومان

280000 تومان

2090000 تومان

470000 تومان

1310000 تومان

180000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

1790000 تومان

305000 تومان

2170000 تومان

505000 تومان

1350000 تومان

185000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

1840000 تومان

330000 تومان

2340000 تومان

585000 تومان

1440000 تومان

280000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

1880000 تومان

350000 تومان

2390000 تومان

620000 تومان

1590000 تومان

310000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

2020000 تومان

425000 تومان

2590000 تومان

725000 تومان

1650000 تومان

315000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

2050000 تومان

435000 تومان

2690000 تومان

758000 تومان

1650000 تومان

350000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

2190000 تومان

500000 تومان

2690000 تومان

758000 تومان

1690000 تومان

350000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

2370000 تومان

600000 تومان

3390000 تومان

1100000 تومان

1950000 تومان

490000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

2495000 تومان

675000 تومان

3650000 تومان

1235000 تومان

2030000 تومان

520000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

2695000 تومان

760000 تومان

3990000 تومان

1410000 تومان

2030000 تومان

520000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد

3240000 تومان

1020000 تومان

5290000 تومان

2020000 تومان

2340000 تومان

5600000 تومان

990000 تومان

قیمت پایین شب اضافه میباشد
Consul / Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1490000 تومان
140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1730000 تومان
240000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1190000 تومان
105000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1550000 تومان
190000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1810000 تومان
300000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1240000 تومان
140000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Empire/Ganjali plaza/Central park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1590000 تومان
210000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1940000 تومان
380000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1260000 تومان
145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1640000 تومان
230000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1990000 تومان
410000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1260000 تومان
145000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz city/ Qafqaz sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1770000 تومان
280000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2090000 تومان
470000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1310000 تومان
180000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Qafqaz point
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1790000 تومان
305000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2170000 تومان
505000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1350000 تومان
185000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Golden cost
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1840000 تومان
330000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2340000 تومان
585000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1440000 تومان
280000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Shah palas
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
1880000 تومان
350000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2390000 تومان
620000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1590000 تومان
310000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Pullman/Boulevard/Intourist
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2020000 تومان
425000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
725000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1650000 تومان
315000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Excelsior Hotel/ Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2050000 تومان
435000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
758000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1650000 تومان
350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Bilgeh beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2190000 تومان
500000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2690000 تومان
758000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1690000 تومان
350000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Farimont
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2370000 تومان
600000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3390000 تومان
1100000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
1950000 تومان
490000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
hilton
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2495000 تومان
675000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3650000 تومان
1235000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2030000 تومان
520000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
Jw marriott
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2695000 تومان
760000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3990000 تومان
1410000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2030000 تومان
520000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
four seasons
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3240000 تومان
1020000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
5290000 تومان
2020000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
2340000 تومان
5600000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
990000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
مدت اقامت 3 شب - 4 شب -7 شب
تاریخ اعتبار از 18 خرداد تا آخر تابستان (بجز ایام خاص)
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 105 دلار +1050000تومان
برنامه سفر
بلیط رفت و برگشت با ھواپیمایی ماھان،اقامت در ھتل با صبحانه،ترانسفر فرودگاھی،راھنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی،گشت شھری

صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت ۲۰ دلار مى باشد که در زمان ورود از مسافر اخذ میگردد

توضیحات تور
  • پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .
  • مدارك مورد نياز : اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
  • نرخ كودك زير 2 سال 390000 هزار تومان میباشد
  • پرداخت 50 % وجه هنگام ثبت نام الزامي است.
  • مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچين سير هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد