تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:2 شب
تاریخ اعتبار:تا پایان پاییز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
درجه هتل
B.B

84 دلار

19 دلار

107 دلار

31 دلار

73 دلار

14 دلار

55 دلار

3شب

86 دلار

20 دلار

109 دلار

32 دلار

83 دلار

16 دلار

55 دلار

89 دلار

20 دلار

131 دلار

43 دلار

83 دلار

16 دلار

55 دلار

96 دلار

26 دلار

131 دلار

43 دلار

83 دلار

16 دلار

55 دلار

99 دلار

28 دلار

134 دلار

45 دلار

88 دلار

20 دلار

55 دلار

102 دلار

28 دلار

142 دلار

48 دلار

91 دلار

23 دلار

55 دلار

107 دلار

30 دلار

152 دلار

53 دلار

91 دلار

23 دلار

55 دلار

115 دلار

34 دلار

162 دلار

58 دلار

91 دلار

23 دلار

55 دلار

درجه هتل
B.B

118 دلار

36 دلار

172 دلار

63 دلار

88 دلار

20 دلار

55 دلار

145 دلار

49 دلار

207 دلار

80 دلار

98 دلار

25 دلار

55 دلار

150 دلار

51 دلار

222 دلار

86 دلار

108 دلار

31 دلار

55 دلار

152 دلار

53 دلار

233 دلار

93 دلار

118 دلار

36 دلار

55 دلار

175 دلار

65 دلار

278 دلار

116 دلار

128 دلار

41 دلار

55 دلار

158 دلار

56 دلار

252 دلار

103 دلار

99 دلار

26 دلار

55 دلار

Riva
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
84 دلار
19 دلار
6 تا 12 سال با تخت
107 دلار
31 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
73 دلار
14 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Golden See Park/Hotel Star/Afina
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
86 دلار
20 دلار
6 تا 12 سال با تخت
109 دلار
32 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
83 دلار
16 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Caspian
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
89 دلار
20 دلار
6 تا 12 سال با تخت
131 دلار
43 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
83 دلار
16 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Emerald/Jireh/Joy/Royal
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
96 دلار
26 دلار
6 تا 12 سال با تخت
131 دلار
43 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
83 دلار
16 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Golden Shine
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
99 دلار
28 دلار
6 تا 12 سال با تخت
134 دلار
45 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
88 دلار
20 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Metro City
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
102 دلار
28 دلار
6 تا 12 سال با تخت
142 دلار
48 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
91 دلار
23 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Bosfor/Riasal/Azcot
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
107 دلار
30 دلار
6 تا 12 سال با تخت
152 دلار
53 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
91 دلار
23 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Ganjali Palace/Qafqaz Park/Central Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
115 دلار
34 دلار
6 تا 12 سال با تخت
162 دلار
58 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
91 دلار
23 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Rich
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
118 دلار
36 دلار
6 تا 12 سال با تخت
172 دلار
63 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
88 دلار
20 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Baku City/Qafqaz Sport
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
145 دلار
49 دلار
6 تا 12 سال با تخت
207 دلار
80 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
98 دلار
25 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Qafqaz Point/Ramada
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
150 دلار
51 دلار
6 تا 12 سال با تخت
222 دلار
86 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
108 دلار
31 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Shah Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
152 دلار
53 دلار
6 تا 12 سال با تخت
233 دلار
93 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
118 دلار
36 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Excelsior/Pulman
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
175 دلار
65 دلار
6 تا 12 سال با تخت
278 دلار
116 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
128 دلار
41 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
Golden coast
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
158 دلار
56 دلار
6 تا 12 سال با تخت
252 دلار
103 دلار
هر نفر در اتاق 1 تخته
99 دلار
26 دلار
2 تا 6 سال بدون تخت
55 دلار
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
مدت اقامت 2 شب
تاریخ اعتبار تا پایان پاییز
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 84 دلار+نرخ پروازتومان
برنامه سفر
بلیت رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ،2شب اقامت در هتل با صبحانه ،ترانسفر فرودگاهی،راهنمای فارسی زبان،بیمه مسافرتی،گشت شهری با ناهار

توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر ۲ سال 590000 تومان مى باشد .
  • رداخت ۵۰ ٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامى مى باشد.
  • پرواز به صورت ، چارتر و غیر قابل استرداد مى باشند .
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعھده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچین سیر ھیچگونه مسئولیتي در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد
  • هزینه ویزا به مبلغ 26 $ در بدو ورود از مسافر اخذ می گردد