تماس از تهران : 1898
تماس از شهرستان : 41664166 - 021

تور باکو

مدت اقامت:3 شب
تاریخ اعتبار:تا پایان پاییز
Mahan Air
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1 تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

2390000 تومان

3050000 تومان

1790000 تومان

1290000 تومان

3شب

2460000 تومان

3180000 تومان

1890000 تومان

1290000 تومان

2510000 تومان

3140000 تومان

1940000 تومان

1290000 تومان

2770000 تومان

3530000 تومان

2190000 تومان

1290000 تومان

2790000 تومان

3620000 تومان

2220000 تومان

1290000 تومان

2790000 تومان

3620000 تومان

2220000 تومان

1290000 تومان

2890000 تومان

3840000 تومان

2330000 تومان

1290000 تومان

2940000 تومان

3660000 تومان

2370000 تومان

1290000 تومان

3120000 تومان

4050000 تومان

2550000 تومان

1290000 تومان

3160000 تومان

4140000 تومان

2590000 تومان

1290000 تومان

3490000 تومان

4690000 تومان

2940000 تومان

1290000 تومان

3640000 تومان

4490000 تومان

3070000 تومان

1290000 تومان

3680000 تومان

4990000 تومان

3090000 تومان

1290000 تومان

3750000 تومان

5310000 تومان

3180000 تومان

1290000 تومان

3990000 تومان

5660000 تومان

3440000 تومان

1290000 تومان

4190000 تومان

5990000 تومان

3590000 تومان

1290000 تومان

CASPIAN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2390000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1790000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
CONSUL
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2460000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3180000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1890000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
BAKU INN
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2510000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
1940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
CORNICHE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2770000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3530000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2190000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
DIPLOMAT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3620000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2220000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
AZCOT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2790000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3620000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2220000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
GANJALI PLAZA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2890000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3840000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2330000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
KASPIA PARK (QAFQAZ PARK)
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
2940000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
3660000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2370000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
RIVIERA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3120000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4050000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2550000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
RAMADA
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3160000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4140000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
QAFQAZ SPORT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3490000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4690000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
2940000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
QAFQAZ BAKU CITY
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3640000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4490000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3070000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
QAFQAZ POINT
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3680000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
4990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3090000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
SHAH PALACE
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3750000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5310000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3180000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
INTOURIST
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
3990000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5660000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3440000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
BOULVARD
درجه هتل درجه هتل
خدمات هتل

هر نفر در اتاق 2 تخته
4190000 تومان
هر نفر در اتاق 1 تخته
5990000 تومان
6 تا 12 سال با تخت
3590000 تومان
2 تا 6 سال بدون تخت
1290000 تومان
موقعیت
توضیحات
اطلاعات تور
نام تور برنامه ریزی شده تور باکو
مدت اقامت 3 شب
تاریخ اعتبار تا پایان پاییز
مناسب برای خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان
خدمات صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور
محل اقامت هتل
حمل و نقل هواپیما
نوع پرواز چارتر
کلاس پرواز کلاس اقتصادی
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت
شروع قیمت ها از 2390000تومان
برنامه سفر
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت باکو با پرواز ماهان ایر - 3 شب اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی - -

راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی

توضیحات تور
  • نرخ کودک زیر ۲ سال 190000 تومان مى باشد .
  • رداخت ۵۰ ٪ از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامى مى باشد.
  • مسئولیت کنترل پاسپورت بعھده شخص ثبت نام کننده مي باشد و آژانس لاچین سیر ھیچگونه مسئولیتي در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد